ugeDatoFMProgramLyt til indslag
26/10 

 

Prædiketeksten til 20. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Matthæus 22,1-14

Afsnittet handler om lignelsen om kongesønnens bryllup.  

 

 

26/10 

 

 

DOKTOR LUKAS 1,26-42
Doktor Lukas fortsætter fortællingen om Simeon og Anna. Herefter er det den 12-årige Jesus i templet i Jerusalem.    

26/10 

                    

 

FRIKVARTER 26 10 2017
Her er det Jean, der er født 1933 og voksede op under den tyske besættelsen. Øretæverne hang konstant i luften, når han havde forbrudt sig mod de uforståelige og uskrevne love. Det var et liv på gaden sammen med mange andre børn, der ofte fandt på ting, de ikke måtte. 

21/10 

                    

 

HVIDOVRELISTENS VALGPROGRAM
Her er det med Arne Bech og Frank Løber 

19/10 

 

Prædiketeksten til 19. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Markus 2,1-12

Afsnittet handler om helbredelsen af den lamme i Kapernaum.  

 

 

 

19/10 
19/10 

 

 

DOKTOR LUKAS 1,5-25
Doktor Lukas fortsætter efter indledningen af evangeliet med at begynder beskrivelsen af sit evangelium med at beskrive løftet om Johannes Døbers fødsel.    

19/10 

                    

 

FRIKVARTER 19 10 2017
Her er det Børge Haahr Andersen, der ud fra salme 22 i det gamle testamente, taler om Jesu død på korset. 

12/10 

                    

 

Preben Frandsen
Her er det et spændende interview med Preben Frandsen. 

12/10 

 

 

DOKTOR LUKAS INDLEDNING
Vi har afsluttet gennemgangen af doktor Lukas programmerne og begyndefilusr på ny. Her bringes en indledning til programmerne, som kan høres, når man har mulighed og lyst uden at man skal følge alle udsendelserne.   

12/10 

 

 

DOKTOR LUKAS 1,1-4
Doktor Lukas begynder beskrivelsen af sit evangelium med at henvise til den højtærede Theofilus. Doktor Lukas samlede information om Jesu liv og gerning. Lukas var læge og rejste sammen med apostlen Paulus på missionsrejser.    

12/10 

                    

Vi præsenterer 3 kandidater til Hvidovrelisten
Her er det Mona Hammer, Frank Løber og Gert Krogstad, der taler varmt for, at man den 21. november sætter kryds ved Hvidovrelisten

12/10 

 

Prædiketeksten til 18. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Matthæus 22,34-46

Afsnittet handler om 2 ting. Først tales der om det største bud i loven og derefter stiller Jesus spørgsmål om Davids søn eller Davids Herre.  

 

 

12/10 

                    

 

ÆLDRESAGEN
Vi interviewer Thomas Thomsen, der indtil for nylig var formand for Ældresagen i Hvidovre. Han arbejder stadig med som bestyrelsesmedlem, da der er mange nye opgaver, der venter på at blive udført.

5/10 

 

 

DOKTOR LUKAS 24,18 – 53
Vi afslutter hermed Lukas evangeliets beretning og skulle kunne fortsætte med Apostlenes Gerninger, som også er skrevet af doktor Lukas, men det gør vi ikke, idet vi nu begynder forfra med doktor Lukas’ fortælling, som han har samlet efter nøjagtige vidneforklaringer om Jesu liv, lidelse og død, men også opstandelse. Vi fortsætter med at høre om vandringen til Emmaus. Herefter om den opstandne Jesus og disciplene og endelig om Jesu himmelfart.   

5/10 

 

 

Prædiketeksten til 17. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 14,1-11

Først tales der om helbredelsen af manden med vand i kroppen, derefter lignelsen om pladserne ved bordet.  

5/10 

                    

 

FRIKVARTER 05 10 2017
Det gælder om at tilgive, ligesom vi selv er tilgivet af Gud. Her er det Torben Kjær, der taler om en tjener, der kommet i en stor gæld, som han fik eftergivet. Derimod ville han så ikke slette gælden hos en medtjener, så det resulterede i, at han nu skulle betale sin kæmpegæld til kongen, hvilket han aldrig skulle kunne. Det lærer os, at vi skal have et tilgivende sind. 

5/10 

                    

 

Vi præsenterer et par kandidater til Hvidovrelisten
Her er det Finn Blohm og Lars Cramer Larsen, der bor Kirkegade og Avedøre. De er meget engagerede i idrætten her i Hvidovre og stiller op som kandidater til Hvidovrelisten for at gøre en væsentlig indsats på det sportslige område.

28/9 

                    

 

Vi præsenterer et par kandidater til Hvidovrelisten
Her er det Elin og Raza, der præsenterer deres indstilling til livet og, hvad de vil arbejde for, hvis de kommer i kommunalbestyrelsen ved valget den 21. november.

28/9 

                    

 

Torben Kjær
Her hører vi Torben Kjær, der taler om tilgivelse.