ugeDatoFMProgramLyt til indslag
15/11 

 

Prædiketeksten til 25. søndag efter 2. tekstrække er fra evangelisten Lukas 17,20-33
Teksten handler om Guds rige og Menneskesønnens dag

8/11 

 

 

Sognepræst, pastor Henrik Laursen
Kvinden ved Sykars brønd

Vi hører om, at Jesus og disciplene skulle nordpå og dermed rejste gennem landområdet Samaria. Der rådede dyb fjendskab mellem jøder og samaritanere, så hvad kunne man vente sig af kontakt mellem disse befolkningsgrupper. Jo, når Jesus kommer, bliver der fred og glæde, hvilket også var tilfældet med befolkningen i Sykar og Jesus, der fortalte, at han var Kristus..

8/11 

 

 

DOKTOR LUKAS 1,5-25
Vi hører om løftet om Johannes Døbers fødsel. Johannes blev født kort tid før Jesus. De to var sandsynligvis fætre. Johannes tilbragte en tid i ørkenen, indtil han trådte frem ved floden Jordan, hvor han døbte med omvendelsesdåb. 

8/11 

 

 

Prædiketeksten til 24søndag efter trinitatis er fra evangelisten Johannes 5,17-29
Teksten handler om Jesu fuldmagt fra Gud Fader. 

8/11 
1/11 

DOKTOR LUKAS 1,1-4
Lukas var læge og fulgte med apostlen Paulus på visse rejsser. Her begynder vi forfra med Lukas-evangeliet. 

1/11 

Trafik
Vi har været med til diskussion om fremtidens trafik i Lille Friheden

1/11 

 

 

SVAGHED
I vort samfund gælder det om at være stærk. At skjule de fejl, vi jo alle har bedst muligt, men i Bibelens verden må vi gerne være sårbare og indrømme vore fejl. David skjulte ikke sit sidespring og Simon Peter bekendte åbent, at han svigtede Jesus på afgørende områder. Gud ønsker at vi skal indrømme, at vi ser svage og behøver hans kraft. 

1/11 

 

 

Prædiketeksten til Allehelgen søndag findes i 2 forslag (A) 2 fra evangelisten Matthæus 5,13-16
Teksten handler om jordens salt og verdens lys. 

1/11 

Prædiketeksten til Allehelgen søndag findes i 2 forslag (B) 2 fra evangelisten Matthæus 5,1-12
Teksten handler om saligprisningerne.

25/10 

 

 

Henrik Laursen
VERDENSDOMMEN

Bibelen fortæller, at der skal kommen en dom over verden. Der er 2 grupper: fårene og bukkene. Alle, der tror på Jesus skal frelses, hvorimod de andre forkastes og selv må stå for deres dom.

25/10 

 

 

Henrik Laursen
VERDENSDOMMEN

Bibelen fortæller, at der skal kommen en dom over verden. Der er 2 grupper: fårene og bukkene. Alle, der tror på Jesus skal frelses, hvorimod de andre forkastes og selv må stå for deres dom.

25/10 

 

 

Prædiketeksten til 22. søndag efter trinitatis er fra evangelisten Matthæus 18,1-14
Teksten handler om hvem, der er størst i himmeriget. Om advarsel mod at bringe til fald og lignelsen om det vildfarne får. 

18/10 

 

DOKTOR LUKAS 23,54-24,19
Vi hører om Jesu gravlæggelse og opstandelse.

 

 

18/10 

 

 

Henrik Laursen
Kejserens skat og hvad Gud tilhører

Vi skal give det offentlige – altså kejseren – den skat, de forlanger og så skal vi give os selv til Gud, som har skabt os og senere genløst os til at være hans. Denne balance må kendetegne enhver kristen..

18/10 
18/10 
18/10 
18/10 

 

 

Prædiketeksten til 21. søndag efter trinitatis er fra evangelisten Lukas 13,1-9
Teksten handler om de dræbte galilæere og det sammenstyrtede tårn samt lignelsen om figentræet uden frugt. 

11/10 

 

 

DOKTOR LUKAS 23,32-53
Vi hører om Jesu korsfæstelse. Om de to røvere, der også blev korsfæstet. Jesu død og gravlæggelse.