ugeDatoFMProgramLyt til indslag
22/3 

 

 

Prædiketeksten A til Palmesøndag 25. 03. 2018 +
Til Palmesøndag hører 2 tekstafsnit . Her er det A. Fra Markus evangeliet 14,3-9. Mens Jesus sidder til bords i Simon den Spedalskes hus, kom en kvinde og salvede Jesus.

22/3 

 

 

Prædiketeksten B til Palmesøndag 25. 03. 2018 +
Til Palmesøndag hører 2 tekstafsnit . Her er det B. Fra Johannes evangeliet 12,1-16. Maria salver Jesus med olien, hun har med. Dem var meget dyr, så Judas kritiserede hende. Vi hører herefter om indtoget i Jerusalem. 

22/3 

 

 

DOKTOR LUKAS 9,27-48
Afsnittene handler om forklarelsen på bjerget. Helbredelsen af drengen med den urene ånd. Jesus forudsiger sin lidelse og død. Og hvem er den største og hvem er den mindste.

22/3 

FRIKVARTER 22.03.2018
Vi høre her en læge udtale sig om hjernen, der behøver hvile. Vi skal lære at holde fri og så skal vi få rigelig søvn.

15/3 

 

CHEFREDAKTØR NIELS ERIK MADSEN 80 ÅR[H1] 
Den 14. marts kunne Niels Erik Madsen også kaldet MADS fejre sin 80 års fødselsdag. Det skete under private former i familiens skød, men mon ikke nok, der var nogle af vennerne, der havde fundet vej til Hvidovre Avis for at hylde Mads.

 

 


 [H1]

15/3 

 

KONFLIKTER[H1] 
Vi står over for en varslet konflikt med arbejdsnedlæggelse og lockout, der får parterne til at stå stejlt over for hinanden. Man har forsøgt at nå til en afgørelse, men da begge parter ikke vil give efter, synes det endeligt, at konflikten truer. Vi har fundet nogle afsnit i Bibelen, der siger noget om fasten.

 


 [H1]

15/3 

 

 

Prædiketeksten til Mariæ Bebudelse
Her hører vi Marias lovsang, da hun har fået forkyndt, at hun skal være Herrens mor.

15/3 

 

 

DOKTOR LUKAS 9,1-26
Afsnittene handler om udsendelsen af de 12 apostle. Om Herodes’ forundring over Jesus. Om bespisningen af de 5000 mand. Om Peters bekendelse og om efterfølgelse.

15/3 

FRIKVARTER 15.03.2018
Vi behøver mange gange hjælp her i livet. Det kan være problemer, der opstår, hvor man skal have et lille skub for at komme videre. Annette og Jørgen Due Madsen  har stor erfaring, når det gælder medmennesker, der skal have assistance.

8/3 

 

Hvad Bibelens siger om faste 
Vi har fundet nogle afsnit i Bibelen, der siger noget om fasten.

 


 [H1]

8/3 

 

Torben Østermark om fasten 
Torben Østermark bor her i hvidovre og arbejder som gademissioner, hvor han gerne bruger tryllekust for at få interesse for hans egentlige budskab. Ham har vi truffet i Hvidovre Menighedsfælleskab,

 


 [H1]

8/3 

 

 

Prædiketeksten til Midfaste søndag fra 2 tekstrække er fra evangelisten Johannes 6,24-37
Folket kan ikke forstå, hvordan Jesus er kommet over søen. Så påpeger han, at den åndelige mad er vigtigere end den mad, vi dagligt kan spise.

8/3 

 

 

DOKTOR LUKAS 8,26 -56
Afsnittene handler den åndsbesatte i Gerasernes land og helbredelsen af Jarius’ datter.

8/3 

FRIKVARTER 08.03.2018
Den kendte vækkelsesprædikant Billy Graham er død. Han besøgte København i 1965 til store møder i Forum med 10 000 tilhørere hver aften. Mogens Larsen var leder af Ungdom for Kristus og stod for arrangementet, der gav genlyd ikke kun i København, men også i hele landet. Mogens Larsen har siden taget andre opgaver op, idet han nu arbejder med at dygtiggøre præster og missionærer i Afrika og Asien. Som pensionist kan han virkelig få gode resultater.

1/3 

 

DOKTOR LUKAS 8,1 -27
Afsnittet handler om kvinderne ifølge med Jesus. Endvidere lignelsen om sædemanden og om lyset i stagen. Jesus siger, hvem hans sande slægtninge er og til slut stormen på søen.

 

 

1/3 

 

 

ARNE KAPPELGAARD: BRODERSTRID
Her en udsendelse om brødre, der er skildret i 1. Mosebog om blandt andet Kain og Abel, Jakob og Esau og naturligvis vores bror, Jesus Kristus. Her er det pastor Arne Kappelgaard, der underviser og ønsker, at vi skal betragte disse tekstafsnit fra en ny vinkel.

1/3 

 

 

Prædiketeksten til 3. søndag i fasten fra 2 tekstrække er fra evangelisten Johannes 8,42-51
Afsnittet handler om jøderne.

1/3 

FRIKVARTER 01.03.2018
Vi hører her om Bibelselskabets arbejde med at skaffe bibler globalt.

22/2 

 

Prædiketeksten til 2. søndag i fasten fra 2 tekstrække er fra evangelisten Markus 9,14-29
Afsnittet handler om helbredelsen af drengen med den urene ånd.

 

 

22/2 

 

 

DOKTOR LUKAS 7,36 -50
Afsnittet handler om kvinden i farisæerens hus.