ugeDatoFMProgramLyt til indslag
23/5 

 

 

Prædiketeksten til 5. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes  16,23b-28
Teksten handler om JESU bortgang og Helligåndens komme til menigheden.

16/5 

 

 

Prædiketeksten til 4. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes 16,5-15
Teksten handler om den syge ved Beteda.

9/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 10,38-11,4
Afsnittene handler om Martha og Maria og Fadervor.

9/5 

 

STOLTHED
Et bibelundervisningsprogram om stolthed ved Kristian Mogensen

9/5 

 

 

Prædiketeksten til 3. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes 16,16-22
Teksten handler, at Jesus taler om sin bortgang.

2/5 

 

 

Hvidovrelisten
Hvidovrelisten har netop haft generalforsamling, som vi bringer i dette indslag.

2/5 

Prædiketeksten til 2. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Lukas 1,26-38
Teksten handler bebudelsen af JESU FØDSEL.

25/4 

 

 

Prædiketeksten til 1. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes 20,19-31
Teksten handler Jesu opstandelse, hvor Jesus viser sig for disciplene.

18/4 

Birger Reuss Schmidt

Vi hører her bibelundervisning om Jesu genkomst

 

 

18/4 

 

 

Prædiketeksten til Påskedag efter 1. tekstrække evangelisten Markus 16,1-8
Teksten handler Jesu opstandelse.

11/4 

 

 

Hvidovre Avis om forældredemonsrationer
Over hele landet demonstrerede forældre og børn over 50 steder for at gøre politikerne opmærksomme på manglende medarbejdere i vuggestuer og børneinstitutioner.

11/4 

 

 

DOKTOR LUKAS 9,1-26
Afsnittene handler om, at Jesus udsender de 12 disciple. Herefter Herodes’ forundring over Jesus og til slut bespisningen af de 5000 i ørkenen.

11/4 

 

 

Prædiketeksten til Palmesøndag er fra evangeliisten Matthæus 21,1-9
Teksten handler Jesu indtog i Jerusalem.

4/4 

 

 

Bibelundervisning ved Viggo Wiwe
Tekstafsnittet er fra Johannes evangeliet kapitel 5 fra vers 17, hvor Jesus netop har helbredt en mand, der har været syg i 38 år. 

4/4 

 

Prædiketeksten til Mariæ bebudelse søndag findes i Lukas 1,26-38
Tekstafsnittet handler om, at englen Gabriel blev sendt til Maria for at kalde hende til at blive mor til Jesus.

 

 

28/3 

 

 

Prædiketeksten til Midfastesøndag findes i Johs. 6,1-15
Tekstafsnittet handler om, at Jesus sørger for mad til 5000 mans.

28/3 
21/3 

 

 

Bibelundervisning ved pastor Henrik Laursen om Jesu fristelse i ørkenen
Jesus blev efter sin dåb ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Han bestod og gennemskuede Djævelens listige smiger.. 

21/3 

 

 

Prædiketeksten til 3. søndag i fasten findes i Lukas 11,14-28
Tekstafsnittet handler om Jesus og Beelzebul og den urene ånd vender tilbage.

14/3 

Peder Toft

Vi hører her bibelundervisning af Peder Toft