ugeDatoFMProgramLyt til indslag
30/8 

 

 

 Hjemme hos familien Kofod
Lilian og Robert bor i et dejligt hus, som de netop har udvidet for at få plads til en stue. De vægtede deres valg af bolig, så deres datter kunne gå på Esajasskolen, hvilket imødekommer deres ønske om en kristelig opdragelse. De er begge  i erhvervsarbejde, men stort set det huslige arbejde selv. De er begge kristne og ønsker at denne værdi skal afspejle sig i lokalsamfundet.

23/8 

Prædiketeksten til 13. søndag efter Trinitatis er fra Matthæus 20,20-28 Den 26.8.2018
Prædiketeksten handler om Zebedæussønnernes ønske om bestemte pladser i Guds rige.

23/8 

 

 

 SVAGHED GIVER STYRKE
At Gud bruger vore stærke sider, er godt kendt, men at han også gør brug af vore svage sider, kommer sikkert bag på mange. I hele Bibelen ser vi, hvordan Gud netop kan bruge vores svage sider. Et program, der gerne skulle virke styrkende på dig, der ikke mener, at Gud kan bruge dig.   

23/8 
23/8 

 

 

DOKTOR LUKAS 20,9-38
Først hører vi lignelsen om de onde vinbønder. Herefter nogle spørgsmål om skat til kejseren og opstandelsen.

16/8 

Prædiketeksten til 12. søndag efter Trinitatis er fra Matthæus 12,31-42 Den 19.8.2018
Prædiketeksten handler om bespottelse mod Helligånden. Om træets frugt og Jonastegnet.

16/8 

 

 

DOKTOR LUKAS 19,29-20,8
Først hører vi om indtoget i Jerusalem fra Betania. I Jerusalem græder Jesus over indbyggernes afvisning af ham og evangeliet. Mange handlende havde overtaget dele af tempelpladsen til deres boder, så Jesus måtte rense ud, så templet igen blev et bedehus. Det vår de fromme jøder til at spørge Jesus om hans myndighed.

16/8 

 

 

 TRØST TIL BØRN OG VOKSNE
Vi behøver alle trøst – lige fra den første barndom til alderdommen. Gud er al trøsts Gud, så den trøst vi kan give hinanden beror dybest set fra Gud.   

9/8 

Prædiketeksten til 11. søndag efter Trinitatis er fra Lukas 7,36 - 50 Den 12.8.2018
Prædiketeksten handler om kvinden i en farisæerens hus. 

9/8 

 

 

DOKTOR LUKAS 19,6-28
Først hører vi om tolderen Zakæus i byen Jeriko. Herefter lignelsen om de betroede pund

9/8 

 

INTERVIEW MED DEN SVENSKE PRÆST I KØBENHAVN
Kyrkoherde Thomas Stoor er præst i den svenske Gustafkirke her i København. Vi hører, hvad det indebærer.   

 

 

2/8 

 

 

BIBELUNDERVISNING
Vi hører her pastor Henrik Laursen, der taler om Guds kærlighed.

2/8 

 

 

NOGLE RÅD OM HVORDAN VI HÅNDTERER STRESS
Det kræver forberedelse at gå på ferie, så alt er klart. I ferien må vi træne os i at lade være med at huske på vores arbejde. Vi skal leve så vi får gavn af vores frihed og ferie.   

2/8 

 

 

DOKTOR LUKAS 18,31 – 19,5
Jesus forudsiger sin lidelse og død og opstandelse. Ved Jeriko bliver en blind helbredt. Og i byen Jeriko møder Jesus Zakæus.

2/8 

 

 

DOKTOR LUKAS 18,31 – 19,5
Jesus forudsiger sin lidelse og død og opstandelse. Ved Jeriko bliver en blind helbredt. Og i byen Jeriko møder Jesus Zakæus.

2/8 

Prædiketeksten til 10. søndag efter Trinitatis er fra Matthæus 11,16-24 Den 2.8.2018
Prædiketeksten handler om Jesu tale om Johannes Døber, herefter Jesu veråb over Galilæas byer. ”Ve dig Korazin og Betsajda, hvis de mægtige gerninger var sket iTyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig. 

26/7 

 

 

Prædiketeksten til 9. søndag efter Trinitatis A er fra Lukas 12,32-48 Den 29.7.2018
Prædiketeksten handler om skatten i himlen og årvågne tjenere. 

26/7 

 

 

Prædiketeksten til 9. søndag efter Trinitatis B er fra Lukas 18,1-8 Den 29.7.2018
Prædiketeksten handler lignelsen med enken og den uretfærdige dommer. 

19/7 

 

 

Prædiketeksten til 8. søndag efter Trinitatis er fra Matthæus 7,22-29 Den 22.7.2018
Prædiketeksten handler om lignelsen huset på klippen og huset på sandgrund. 

12/7 

 

 

Prædiketeksten til 7. søndag efter Trinitatis er fra Matthæus 10,24-31 Den 15.7.2018
Prædiketeksten handler om, at det må gå os ligesom det gik vores Frelser med forfølgelser.