ugeDatoFMProgramLyt til indslag
26/4 

 

Hvidovre Avis skrev 
Vi klippede nogle artikler fra Hvidovre Avis. Det drejede sig om billetter til skovturene, der stadig kunne købes.

 


 [H1]

26/4 

 

 

DOKTOR LUKAS 11,14 – 54
Vi hører om, at Jesus uddrev en dæmon og om, at den urene ånd vender tilbage i det tomme hjerte. Det gælder om at at høre Guds ord og bevare det i hjertet. Jøderne fik Johantegnet, at ligesom han har i dyret i 3 dag, skulle frelseren også være i dødsriget indtil tredjedagen. Legemets lys er at tro på Jesus. Så hører vi om veråbet over de skriftkloge, der rensede det ydre, men ikke bekymrede sig over den indre renhed.

26/4 

 

BEDEDAG 
Store bods- og bededag var samlet fra en mængde bededage. Dagen skulle respekteres som en kirkelig dag, hvor man kunne bede for sig selv og andre. Så var traditionen, at man storebededagsaften gik tur på volden for at se og blive set. Derefter gik man hjem og spiste varme hveder.

 


 [H1]

19/4 

 

 

DOKTOR LUKAS 11,1 – 13
Vi hører her Jesus undervise i bøn og bønhørelse – blandt andet Fadervor.

19/4 

Prædiketeksten til 3. søndag efter påske er fra Johannes evangeliet 14,1-11 Den 22.4.2018
Her taler Jesus om noget særdeles aktuelt. Vi skal ikke være bange. Endvidere betegner Jesus sig som vejen, sandheden og livet.

19/4 
19/4 

 

DRØMME OG REJSER TIL ØEN TOBAGO
Her bringer vi et interview med et par damer, Hanne Lillian Huus og Betina Manniche, der begge har fået tvillinger og derfor traf hinanden på Frederiksberg Hospital. Et venskab udviklede sig, så nu samarbejder de i deres virksomhed HUMANBYMANNICHEHUUS. De arbejder med at hjælpe medmennesker, så de kan udleve deres drømme. Endvidere arrangerer de rejser til den karibiske ø Tobago. Ønsker man kontakt med dem kan det ske på mannichehuus@gmail.com.

 


 [H1]

12/4 

 

 

DOKTOR LUKAS 10,38 – 11,4
Søstrene Martha og Maria tager imod Jesus i deres hjem. Herefter lærer Jesus sine disciple og bede Fadervor.

12/4 
12/4 

 

 

Prædiketeksten til 2. søndag efter påskes Johannes evangeliet 10,22-30 Den 15.4.2018
Vi hører om festen for genindvielsen af templet.

12/4 
12/4 

 

RUBEN LORENTSEN 
Ruben Lorentsen er læge og bor på Nørrebro. Han underviser os i et lille afsnit af Paulus’ brev til Efesus, kapitel 2, vers 11-22. Brevet er et særligt brev til kirken også i dag.

 


 [H1]

5/4 

 

 

Prædiketeksten til 1. søndag efter påskes Johannes evangeliet 21,15-19        Den 8 .4.2018
Jesus træffer Simon Peter efter sin opstandelse, hvor Peter får mulighed for at bekende sit svigt, så han kan fortsætte som apostel.

5/4 

 

DOKTOR LUKAS 10,21 - 37
Afsnittene handler om Jesu fryderåb og lignelsen om den barmhjertige samaritaner.

5/4 

 

Dansk Europamission[H1] 
Her omtales, at organisationen får ny generalsekretær, nemlig Samuel Nymann Eriksen. Han er en kompetent efterfølger, som har lang tids erfaring med driften af Dansk Europamission

 


 [H1]

5/4 

PENSIONISTSKOVTURE 
Så var det igen tid for at skaffe sig billet til skovturene, der afholdes for 80. gang. Vi bringer et stemningsbillede med de ventende pensionister og arrangørene.

 


 [H1]

29/3 

 

DOKTOR LUKAS 9,49-10,20
Afsnittene handler om for og imod disciplene. Om de ugæstfrie samaritanere og efterfølgelsens vilkår. Så i kapitel 10 hører vi om udsendelsen af de 72 missionærer. Veråb over Galilæas byer og om de 72, der vender tilbage og var glade, fordi de havde været med til mange mirakler.

 

 

 

29/3 

 

Prædiketeksten til Påskesøndag Matthæus 28, 1-8 den 01. 04. 2018 +
Påskesøndagen er opstandelsen med liv og glæde, da Jesus stod ud af graven om morgenen. Maria Magdalene og den anden Maria ud for at se den tomme grav.

 

 

29/3 

 

Prædiketeksten til Påskesøndag Matthæus 28, 1-8 den 01. 04. 2018 +
Påskesøndagen er opstandelsen med liv og glæde, da Jesus stod ud af graven om morgenen. Maria Magdalene og den anden Maria ud for at se den tomme grav.

 

 

29/3 

 

SKÆRTORSDAG 
Pastor Egon Kattner forklarer at ordet skær betyder at rense. Vi får mange oplysninger i dette indslag.

 

 


 [H1]