ugeDatoFMProgramLyt til indslag
5/4 

 

 

Prædiketeksten til 1. søndag efter påskes Johannes evangeliet 21,15-19        Den 8 .4.2018
Jesus træffer Simon Peter efter sin opstandelse, hvor Peter får mulighed for at bekende sit svigt, så han kan fortsætte som apostel.

5/4 

 

DOKTOR LUKAS 10,21 - 37
Afsnittene handler om Jesu fryderåb og lignelsen om den barmhjertige samaritaner.

5/4 

 

Dansk Europamission[H1] 
Her omtales, at organisationen får ny generalsekretær, nemlig Samuel Nymann Eriksen. Han er en kompetent efterfølger, som har lang tids erfaring med driften af Dansk Europamission

 


 [H1]

5/4 

PENSIONISTSKOVTURE 
Så var det igen tid for at skaffe sig billet til skovturene, der afholdes for 80. gang. Vi bringer et stemningsbillede med de ventende pensionister og arrangørene.

 


 [H1]

29/3 

 

DOKTOR LUKAS 9,49-10,20
Afsnittene handler om for og imod disciplene. Om de ugæstfrie samaritanere og efterfølgelsens vilkår. Så i kapitel 10 hører vi om udsendelsen af de 72 missionærer. Veråb over Galilæas byer og om de 72, der vender tilbage og var glade, fordi de havde været med til mange mirakler.

 

 

 

29/3 

 

Prædiketeksten til Påskesøndag Matthæus 28, 1-8 den 01. 04. 2018 +
Påskesøndagen er opstandelsen med liv og glæde, da Jesus stod ud af graven om morgenen. Maria Magdalene og den anden Maria ud for at se den tomme grav.

 

 

29/3 

 

Prædiketeksten til Påskesøndag Matthæus 28, 1-8 den 01. 04. 2018 +
Påskesøndagen er opstandelsen med liv og glæde, da Jesus stod ud af graven om morgenen. Maria Magdalene og den anden Maria ud for at se den tomme grav.

 

 

29/3 

 

SKÆRTORSDAG 
Pastor Egon Kattner forklarer at ordet skær betyder at rense. Vi får mange oplysninger i dette indslag.

 

 


 [H1]

22/3 

 

 

DOKTOR LUKAS 9,27-48
Afsnittene handler om forklarelsen på bjerget. Helbredelsen af drengen med den urene ånd. Jesus forudsiger sin lidelse og død. Og hvem er den største og hvem er den mindste.

22/3 

 

 

Prædiketeksten B til Palmesøndag 25. 03. 2018 +
Til Palmesøndag hører 2 tekstafsnit . Her er det B. Fra Johannes evangeliet 12,1-16. Maria salver Jesus med olien, hun har med. Dem var meget dyr, så Judas kritiserede hende. Vi hører herefter om indtoget i Jerusalem. 

22/3 

 

 

Prædiketeksten A til Palmesøndag 25. 03. 2018 +
Til Palmesøndag hører 2 tekstafsnit . Her er det A. Fra Markus evangeliet 14,3-9. Mens Jesus sidder til bords i Simon den Spedalskes hus, kom en kvinde og salvede Jesus.

15/3 

 

CHEFREDAKTØR NIELS ERIK MADSEN 80 ÅR[H1] 
Den 14. marts kunne Niels Erik Madsen også kaldet MADS fejre sin 80 års fødselsdag. Det skete under private former i familiens skød, men mon ikke nok, der var nogle af vennerne, der havde fundet vej til Hvidovre Avis for at hylde Mads.

 

 


 [H1]

4/5 
27/4 

Pastor Jørgen Rønnow død
Pastor Jørgen Rønnow, der tidligere var sognepræst ved Risbjerg Kirke er afgået ved døden.

9/3 

Doktor Lukas 10,21-37
Vi hører om Jesu fryderåb og om lignelsen om den barmhjertige samaritaner.  

2/3 

Doktor Lukas 9,49-10,20
Vi hører ”for eller imod jer” og om de ugæstfrie samaritanere. Efterfølgelsens vilkår. Udsendelsen af de 70. Veråb over Galilæas byer og til slut om de 70, der vender tilbage.  

 

 

 

2/3 

Prædiketeksten efter 1. årgang til første søndag i fasten fra Matthæus 4,1-11
Afsnittet handler om Jesu fristelse i ørkenen. 

2/3 

EN GAVNLIG MISFORSTÅELSE
Vi hører om en kattemor og –far, der tager sig af drægtige kattes killinger i 12 uger for at de skal få et godt liv. Desuden hjælper de økonomisk såvel dyr som mennesker ud over, at de driver en frisørsalon 

23/2 

 

FASTELAVN
Fastelavns søndag indleder fastetiden. Fastelavn fejres med at slå katten af tønden og rise forældrene op af sengen og meget andet for at begynde fastetidens alvor indtil påske.

                                                              ,

 

 

23/2 

 

LA STRADA FRA HVIDOVRE AVIS
Restauranten La Strada tabte retssagen mod ejendomsselskabet.