ugeDatoFMProgramLyt til indslag
24/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 13,22 – 14,10
Jesus taler om den snævre port og advarer farisæerne mod Herodes. Så kundgør han dommen over Jerusalem. Jesus helbreder manden med vand i kroppen. Vi hører første del af lignelsen om pladserne ved bordet.

24/5 

Prædiketeksten til Trinitatis søndag er fra Matt 28,16-20 Den 27.5.2018
Prædiketeksten handler om Dåbs- og Missionsbefalingen: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”.[H1] 

 


 [H1]

24/5 

 

 

HVIDOVRELISTENS GENERALFORSAMLING
Hvidovrelisten afholdt generalforsamling i Stadionrestauranten. Vi bringer nogle indtryk fra denne begivenhed..

24/5 

 

BIBELUNDERVISNING
Vi hører her Søren Brodsbøl forklare ud fra et afsnit i Bibelen.

 


 [H1]

17/5 

Prædiketeksten til Pinsedag er fra Johannes evangeliet 14,15-21 Den 17.5.2018
Vores kærlighed til Jesus giver sig udslag i, at vi holder hans bud. Jesus beder Faderen om at sende os Helligånden. Hans er sandheden og vil[H1]  stå os bi hele vores liv og vejlede os til at forstå Guds ord. Jesus overlader os ikke faderløse, men har stadig omsorg for os – hver og en.

 


 [H1]

17/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 12,57 – 13,21
Vi skal bringe forsoning med vores venner. Hvis vi er på vej til dommeren, er det bedst at ordne uenigheden, inden da. Der var galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med offerblodet. Jesus opfordrer os til omvendelse, så noget værre ikke skal ske. Gud har tålmodighed ligesom gartneren, der plejer planter, er ikke er frugtbærende for at de skal bære frugt i fremtiden. Jesus helbreder en kvinde, der var besat af en sygdomsånd. Guds rige er at sammenligne med et sennepskorn. 

17/5 

 

 

VISIONER BLEV VIRKELIGGJORT
Hvidovre Nærradio bringer tidligere borgmester i Hvidovre Britta Christensen på banen i et interessant radioprogram med Per Schreiber.  Nu lever Britta et stille liv her i Hvidovre, modsat dengang hun var borgmester og måtte kæmpe for at få sine visioner gennemført.

10/5 

Prædiketeksten til 6. søndag efter påske er fra Johannes evangeliet 17,20-26  Den 13.5.2018
Her hører vi Jesus slutningen af den ypperstepræstelige bøn om, at vi skal blive bevaret i troen på Gud.

 

 

10/5 

 

Thomas Olufson
Vi bringer hermed et bibelundervisninsprogram med Thomas Olufson

 

 

10/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 12,26 – 56
Vi hører et nyt afsnit fra doktor Lukas

10/5 

 

 

Kristi Himmelfartsdag
Vi fejrer Kristi Himmelfartsdag mellem påske og pinse til minde om, at Jesus blev taget op til Gud Fader i himlen.

3/5 

Prædiketeksten til 5. søndag efter påske er fra Johannes evangeliet 17,1-11 Den 11 Den 3.5.2018
Her hører vi Jesus bede den ypperstepræstelige bøn om, at vi skal blive bevaret i troen på Gud.

 

 

3/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 12,1 – 25
Vi advares mod hykleri. Der er flere afsnit i denne gennemgang med doktor Lukas. Frygt hører til vores samfund, men vi bør ikke frygte, når vi har Gud med os. Så er der lignelsen om den rige bonde og til slut noget om bekymringer.

3/5 

 

Den første maj er det arbejdernes fest- og kampdag
I stedet for at bringe indtryk fra de forskellige politiske arrangementer, får vi en optagelse fra Rytterskolen, hvor SF havde deres arrangement. Der er flere interviews og 1. maj-sangen hører vi også i en montage mellem de forskellige indslag.

 


 [H1]

26/4 

Prædiketeksten til 4. søndag efter påske er fra Johannes evangeliet 828-36 Den 11 Den 29.4.2018
Her taler Jesus om, at han skal ophøjes. Derved kom mange jøder til tro på ham. Jesus betoner nødvendigheden af at blive i Guds ord.

26/4 

 

Hvidovre Avis skrev 
Vi klippede nogle artikler fra Hvidovre Avis. Det drejede sig om forsiden, hvor der stod om fejl, der førte til klagesager.

 

 


 [H1]

26/4 

 

INDVIELSE AF SUNDHEDSCENTRET 
Så kom dagen, den 20.4.2018, hvor den officielle indvielse fandt sted. Først fik vi nogle glimt af Jan Nørregren, der spurgte nogle af de mange besøgende om deres mening. Senere fik vi en rundtur med lederen af genoptræningen Casper Mortensen og en samtale med lederen af sundhedsfremme og forebyggelse Pia Jenfort. Så holdt borgmester Helle Adelborg indvielsestalen, hvor hun naturligvis udtrykte stor tilfredshed med det færdige resultat.

 


 [H1]

26/4 

 

Hvidovre Avis skrev 
Vi klippede nogle artikler fra Hvidovre Avis. Det drejede sig om billetter til skovturene, der stadig kunne købes.

 


 [H1]

26/4 

 

 

DOKTOR LUKAS 11,14 – 54
Vi hører om, at Jesus uddrev en dæmon og om, at den urene ånd vender tilbage i det tomme hjerte. Det gælder om at at høre Guds ord og bevare det i hjertet. Jøderne fik Johantegnet, at ligesom han har i dyret i 3 dag, skulle frelseren også være i dødsriget indtil tredjedagen. Legemets lys er at tro på Jesus. Så hører vi om veråbet over de skriftkloge, der rensede det ydre, men ikke bekymrede sig over den indre renhed.

26/4 

 

BEDEDAG 
Store bods- og bededag var samlet fra en mængde bededage. Dagen skulle respekteres som en kirkelig dag, hvor man kunne bede for sig selv og andre. Så var traditionen, at man storebededagsaften gik tur på volden for at se og blive set. Derefter gik man hjem og spiste varme hveder.

 


 [H1]