ugeDatoFMProgramLyt til indslag
22/2 

FRIKVARTER 22.02.2018
Vi hører her 2. del af interview med Rigmor Greisen.

15/2 

 

 

Prædiketeksten til 1. søndag i fasten fra 2 tekstrække er fra evangelisten Lukas 22,24-32
Afsnittene handler om striden om at være den største og forudsigelsen af Peters fornægtelse.

15/2 

  

DOKTOR LUKAS 7,18 -35
Afsnittene handler om Johannes spørgsmål og Jesu svar. Jesus taler om Johannes Døber.

15/2 

FRIKVARTER 15.02.2018
Vi hører her 1. del af interview med Rigmor Greisen.

8/2 

 

 

Prædiketeksten til Fastelavns søndag fra 2 tekstrække er fra evangelisten Lukas 18,31-43
Afsnittet handler om, at Jesus forudsiger sin lidelse og død samt opstandelse. Så hører vi om hebredelse af den blinde ved Jeriko.

8/2 

 

 

DOKTOR LUKAS 6,47-7,17
Afsnittene handler om Jesus, der fortæller om husene på klippegrund og sand. Så hører vi om officeren i Kapernaum.

8/2 

FRIKVARTER 08.02.2018
Vi hører her om Kyndelmisse, der betyder lysmesse. Vi har nu fået en dagslængde, der er tiltaget med over 2 timer. Lyset er nødvendigt for vores velbefindende, så det er værdifuldt at markere den 2. februar som kyndelmissedagen. På søndag den 11. februar er det fastelavn, hvor børnene klæder sig ud, spiser boller og riser forældrene op. 

3/2 

 

 

 

KNR:
Her en udsendelse på godt og vel 50 minutter til København med Ruth Johansen, der fyldte 90 år den 23. januar i år.

1/2 

 

 

Prædiketeksten til Seksagesima søndag fra 2 tekstrække er fra evangelisten Markus 4,26-32
Afsnittet handler om manden, der sår sin sæd og venter på høsten.

1/2 

 

 

DOKTOR LUKAS 6,17-46
Afsnittene handler om Jesus, der helbreder og prædiker. Så er der afsnit med saligprisningerne og veråbene, om fjendekærlighed, om at dømme andre og træet om dets frugt.

1/2 

FRIKVARTER 01.02.2018
Vi hører her 2. del af udsendelsen med en kvinde, der i sit liv har måttet sige farvel til 2 ægtemænd, der døde. Endvidere en ven, der også døde. Hendes liv er dog med oplevelser, der er værd at lytte til. Her bringes anden del af hendes fortælling.

25/1 

 

SYG ELLER RASK ved Ole Reuss Schmidt
Vi hører om Jesus, der siger, at det er de syge, der har brug for læge – ikke de raske. Overført betyder det også, at vi syndere har brug for Frelseren. 

25/1 

 

 

Prædiketeksten til Septuagesima søndag fra 2 tekstrække er fra evangelisten Matthæus 25,14-30
Afsnittet handler om lignelsen om de betroede talenter, som det er nødvendigt, at vi forvalter på den rigtige måde.

25/1 

 

 

DOKTOR LUKAS 6,1-16
Afsnittene handler aksplukningen på sabbatten; om helbredelsen manden med den visne hånd og om valget af de 12.

25/1 

FRIKVARTER 25.01.2018
Vi hører her en kvinde, der i sit liv har måttet sige farvel til 2 ægtemænd, der døde. Endvidere en ven, der også døde. Hendes liv er dog med oplevelser, der er værd at lytte til. Her bringes første del af hendes fortælling.

18/1 

 

 

DOKTOR LUKAS 5,12-39
Afsnittene handler om helbredelsen af en spedalsk og den lamme i Kapernaum. Så kaldes Levi til discipel  og Jesus taler om ung vin på nye lædersække.

18/1 

 

Prædiketeksten til sidste søndag efter Hellig 3 Konger fra 2 tekstrække fra evangelisten Johannes 12,23-33
”Timen er kommet” sagde Jesus og videre: ”da Menneskesønnen skal herliggøres.” Så lød der en røst fra himlen, som folk troede var et tordenskrald. Jesus blev herliggjort ved sin død og opstandelse.

 

 

18/1 

FRIKVARTER 18.01.2018
Flygtningeproblemer er kommet for at blive og vi i Danmark må tage vores andel for at hjælpe nogle af disse ulykkelige menneskers flugt fra krig og hungersnød. Her er det pastor Leif Bork Hansen og læge psykiater Bente Richs, der belyser dette emne.

18/1 

 

 

                    KNR: Pastor Thomas Stoor
Hvordan er det at være præst i en udlandskirke i København? I et interview med Thomas Stoor får vi noget at vide om, hvad han laver og hvorfor han er præst i Svenska Gustafskyrkan ved Østerport Station. Selv om han voksede op i en familie, der ikke var aktivt kirkelig, blev han draget til en kirke allerede som en lille 6-årig dreng. Her sad han uden sin familie og tog del i gudstjenesten.

18/1 

 

 

NYTÅRSKUR PÅ HVIDOVRE RÅDHUS
Vi hører om Hvidovres status og fremtidsudsigter. Så gives der en udmærkelse i form af en raket til en virksomhed, der på en særlig måde har gjort sig gældende her i kommunen. Der var mange gæster og vi fik udtalelser fra nogle af dem.