ugeDatoFMProgramLyt til indslag
28/9 

                    

 

Frikvarter 28.9.2017
Her hører vi et afsnit af bogen Tornen i kødet af Olav Valen-Senstad. Apostlen Paulus bad 3 gange om at blive befriet for en torn, men fik at vide, at Guds nåde var nok for ham. Nåde og fred hører sammen og giver kraft til hverdagens udfordringer. 

28/9 

 

DOKTOR LUKAS 23,54 – 24,19
Vi hører om gravlæggelsen og Jesu opstandelse. Herefter første del af vandrerne til Emma

28/9 

 

Prædiketeksten til 16. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 7,11-17

Jesus opvækker enkens søn i Nain. Han sagde til moderen: Græd ikke!  

 

 

21/9 

                    

 

Babelstårnet
Menneske ønskede at bygge et højt tårn og en by, så de kunne koncentrere deres tilværelse på et sted, men det ønskede Gud ikke, så han gjorde det sådan, at de på grund af forskellige sprog ikke forstod hinanden og derfor spredtes. Her med Daniel Engell.

21/9 

                    

Mogens Larsen
Det er vigtigt, at ældre mennesker ikke holder op med sit aktive liv i pensionstilværelsen. Mogens Larsen rejser jævnligt ud til menigheder i Afrika og Asien for at støtte kirkebyggeri. Det fylder ham med glæde at se missionsarbejdet i rivende udvikling.

 

 

21/9 

 

 

DOKTOR LUKAS 23,32 – 53
Vi hører om de to forbrydere, der var korsfæstet sammen med Jesus. Herefter fortæller doktor Lukas om Jesu død og gravlæggelse.   

21/9 

 

Prædiketeksten til 15. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Matthæus 6,24-34

Mens Jesus gik rundt mellem Samaria og Galilæa kom 10 spedalske til ham og bad om helbredelse. De råbte: Mester, forbarm dig over os. Jesus helbredte dem, da de var på vej for at blive synet af præsterne, men kun en vendte tilbage og takkede Jesus. Hvor var de andre?  

 

 

21/9 
21/9 

                    

 

Frikvarter 21.9,2017
Det er vigtigt, at ældre mennesker ikke holder op med sit aktive liv i pensionstilværelsen. Mogens Larsen rejser jævnligt ud til menigheder i Afrika og Asien for at støtte kirkebyggeri. Det fylder ham med glæde at se missionsarbejdet i rivende udvikling. 

14/9 

                    

 

GULDBRYLLUP
Efter 50 års ægteskab med børn og børnebørn er der grund til at feste. De fleste kender til sølvbryllup efter 25 år og guldbryllup, mens de andre bryllupsdage sikkert fortoner sig i det dunkle.
For nylig havde Arne og Alice Beck guldbryllup, hvilket blev fejret på behørigt vis her i Hvidovre med familie og venner, der samledes på Suset i Hvidovre Havn. De fortæller her om deres liv gennem årene. 

14/9 

 

PROFETEN JOELS BOG
Lars Jensen har bibelstudium med et afsnit fra profeten Joel. Bogen begynder med ”Herrens ord, som kom til Joel, Petuels søn. Med udgang fra begyndelsen i det 3. kapitel tales der om åndsudgydelsen, der skete på pinsedagen i Jerusalem. Der forudsiges, at Det skal ske derefter: ”Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker.” Græshoppeplagen kan sammenlignes med vor tids finanskrise, mener Lars.

 

 

14/9 

Prædiketeksten til 14. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 17,11-19

Mens Jesus gik rundt mellem Samaria og Galilæa kom 10 spedalske til ham og bad om helbredelse. De råbte: Mester, forbarm dig over os. Jesus helbredte dem, da de var på vej for at blive synet af præsterne, men kun en vendte tilbage og takkede Jesus. Hvor var de andre?  

14/9 

 

DOKTOR LUKAS 22,66 – 23,31
Vi hører fortsættelsen om, at Jesus stilles for rådet. Herefter overføres han til Pilatus og Herodes. Vi hører om  domfældelsen og korsfæstelsen.   

 

 

14/9 

 

 

Frikvarter 14 9 2017
Lars Jensen har bibelstudium med et afsnit fra profeten Joel. Bogen begynder med ”Herrens ord, som kom til Joel, Petuels søn. Med udgang fra begyndelsen i det 3. kapitel tales der om åndsudgydelsen, der skete på pinsedagen i Jerusalem. Der forudsiges, at Det skal ske derefter: ”Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker.”

7/9 

                    

Ældrekurser
Der afholdes ældrekurser i Sundhedscentret i Hvidovre. Der er 2 kursusforløb med start den 7. september. Kurset er gratis for ældre her i Hvidovre. Vi hører her lederne for Sundhedscentret og Ældrerådet.

 

 

7/9 

                    

Hvidovre Listen rundbordssamtale
Lyt til et spændende og alsidigt program med nogle kandidater, der stiller op på Hvidovre Listen. Det er nuværende kommunalbestyrelsesmedlem Kristine Young samt Karoline Cleemann og Thomas Skouboe. 

 

 

7/9 

 

Prædiketeksten til 13. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 10,23-37

Her fortælles lignelsen om den barmhjertige samaritaner.  

 

 

7/9 

 

 

DOKTOR LUKAS 22,45 – 65
Efter Jesus i Getsemane følger tilfangetagelsen, Peters fornægtelse og Jesus, der stilles for rådet.  

7/9 

 

 

Frikvarter 7 9 2017
Vi besøger en kinesisk menighed i København og hører lidt om de kristne kinesere.

31/8 

                    

 

Demensorientering
Når der er en dement person i familien kræver det meget af hver enkelt for at håndtere det vanskelige prioblem.