ugeDatoFMProgramLyt til indslag
6/6 

 

 

Pinsen
Ordet PINSE er affødt af det græske pentékosta hémeras, der betyder 50 dage. Her er der tale om en oversættelse af 3 mos 23,16, hvor der tales om perioden fra påskefestens begyndelse og frem til ofringen af det nye afgrødeoffer. Det var netop ved denne højtid, Jesus sendte Helligånden til menigheden.

30/5 

 

 

Valg

Vi kan ikke undlade at stemme. At træffe et valg. Stemmer vi blankt eller gider vi slet ikke beskæftige os med at vælge, bliver vi tabere. Vælg om du vil være kristen eller lads stå til. Den smalle vej eller den brede.

30/5 

 

 

Kristi himmelfart

Vi hører noget om Kristi himmelfart af pastor, sognepræst Henrik Laursen

30/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 12,1-25
Afsnittene handler om advarsel mod hykleri. Så hører vi lignelsen om den rige bondemand. Til slut tales der om bekymringer.

30/5 

 

 

Kristi himmelfart
Vi hører noget om Kristi himmelfart ved pastor Skydstofte 

30/5 

 

 

Prædiketeksten til 6. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes 15,26-16,4
Teksten handler om, at  Jesus vil sende Helligånden – Talsmanden.

23/5 

 

 

Jesus kommer igen
Et bibelundervisningsprogram om Jesu genkomst ved Daniel Engel 

23/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 11,14-54
Afsnittene handler om Jesus og Beelzebul, En uren ånd vender tilbage. Om at høre Guds ord og bevare det. Jonastegnet og legemets lys og første del af veråb over farisæerne og de skriftkloge.

23/5 

 

 

Prædiketeksten til 5. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes  16,23b-28
Teksten handler om JESU bortgang og Helligåndens komme til menigheden.

16/5 

 

 

Prædiketeksten til 4. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes 16,5-15
Teksten handler om den syge ved Beteda.

9/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 10,38-11,4
Afsnittene handler om Martha og Maria og Fadervor.

9/5 

 

STOLTHED
Et bibelundervisningsprogram om stolthed ved Kristian Mogensen

9/5 

 

 

Prædiketeksten til 3. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes 16,16-22
Teksten handler, at Jesus taler om sin bortgang.

2/5 

 

 

Hvidovrelisten
Hvidovrelisten har netop haft generalforsamling, som vi bringer i dette indslag.

2/5 

Prædiketeksten til 2. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Lukas 1,26-38
Teksten handler bebudelsen af JESU FØDSEL.

25/4 

 

 

Prædiketeksten til 1. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes 20,19-31
Teksten handler Jesu opstandelse, hvor Jesus viser sig for disciplene.

18/4 

Birger Reuss Schmidt

Vi hører her bibelundervisning om Jesu genkomst

 

 

18/4 

 

 

Prædiketeksten til Påskedag efter 1. tekstrække evangelisten Markus 16,1-8
Teksten handler Jesu opstandelse.

11/4 

 

 

Hvidovre Avis om forældredemonsrationer
Over hele landet demonstrerede forældre og børn over 50 steder for at gøre politikerne opmærksomme på manglende medarbejdere i vuggestuer og børneinstitutioner.

11/4 

 

 

DOKTOR LUKAS 9,1-26
Afsnittene handler om, at Jesus udsender de 12 disciple. Herefter Herodes’ forundring over Jesus og til slut bespisningen af de 5000 i ørkenen.