ugeDatoFMProgramLyt til indslag
31/8 

                    

 

Risbjerg kvarteret
Et spændende område her i Hvidovre er Risbjerg kvarteret, som man kan komme til at studere nærmere på en rundtur med kvalificeret guiding.

31/8 

                    

 

Ældrekurser
Der afholdes ældrekurser i Sundhedscentret i Hvidovre. Der er 2 kursusforløb med start den 7. september. Kurset er gratis for ældre her i Hvidovre.

31/8 

                    

 

Guldbryllup
Torsdag den 31. september kan Arne og Alice Beck fejre guldbryllup. Den egentlige fest havde de i lørdags, men selve dagen er de ude. De er begge ildsjæle og da de er initiativtagere til Hvidovrelisten, har de indflydelse i kommunalbestyrelsen i Hvidovre.

31/8 

 

 

Jesu gerning for os
Her taler Pastor Henrik Laursen om de 2 halvdele i Johannes evangeliet. Den første afdeling er tilsyneladende en lykkelig beretning om Jesu gerning, mens den sidste afdeling er fuld af modgang, men netop denne periode taler om, at Jesus herliggøres. Jesus er bedrøvet. ”Nu er min sjæl i oprør”, siger han. Jesus herliggøres med sin lidelse og død, så djævelen jages ud og overvindes.

31/8 

 

 

Prædiketeksten til 12. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Markus 7,31-44

Her fortælles der om den døve og stumme, som Jesus helbreder. Jesus ønsker, at vi skal lytte til, hvad han siger og derefter bekende vores tro på ham.  

31/8 

 

DOKTOR LUKAS 22,31 – 44
Vi hører om forudsigelse af Peters fornægtelse. Derefter om de 2 sværd. Og til slut Jesus i Getsemane.  

 

 

31/8 

FRIKVARTER 31.08 2017
I dette frikvarter taler Pastor Henrik Laursen om de 2 halvdele i Johannes evangeliet. Den første afdeling er tilsyneladende en lykkelig beretning om Jesu gerning, mens den sidste afdeling er fuld af modgang. Men netop denne periode taler om, at Jesus herliggøres. Jesus er bedrøvet. Nu er min sjæl i oprør, siger han. Jesus herliggøres med sin lidelse og død, så djævelen jages ud og overvindes.

24/8 

                    

 

Festinvitation
Mange mennesker samles, når der indbydes til familiære mærkedage. Man sætter tid af til at skaffe passende gaver og påklædning. Det er sundt og godt at markere livet på en selskabelig måde. Når det så gælder Guds indbydelse til en enorm festlig middag med alt godt at spise og drikke, så vil de fleste undlade at sige ja tak og forberede sig på at komme, når tiden for festen er meddelt. Man ringeagter Guds indbydelse ved at ignorere ham. Måske mener man, at man altid kan svare, men Gud ønsker, at du skal sig ja nu og så afvente den egentlige begivenhed.

24/8 

                    

 

Mediebrug
De elektroniske medier har bestemt plads i vores moderne samfund, men det kan let blive til mediemisbrug, når de bliver herre over vores tilværelse og isolerer os fra det virkelige liv.

24/8 

                    

 

Johannes Prologen
Pastor Henrik Laursen taler her om det første i Johannes evangeliet – den såkaldte Johannes Prolog. Her hedder det: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os,” Dette henviser naturligvis til Jesus, der blev menneske og samtidig var Gud. Guds ord er sandt og fuldstændigt troværdigt.

24/8 

 

Prædiketeksten til 11. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 18,9-14
Jesus fortalte en lignelse om en tolder og en farisæer. Tolderen var fortvivlet over sine synder, mens farisæeren takkede Gud for at han var så god. Jesus sagde, at tolderen gik retfærdiggjort hjem.  

 

 

24/8 

 

DOKTOR LUKAS 22,7 – 30
Vi hører, at Jesus indstifter nadveren og at disciplene diskuterede, hvem der var den største blandt dem. Jesus underviste dem om, at den mindste skulle regnes for den største.  

 

 

24/8 

 

FRIKVARTER 24 08 2017
I dette frikvarter taler Pastor Henrik Laursen om det første i Johannes evangeliet – den såkaldte Johannes Prolog. Her hedder det: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”. Dette henviser naturligvis til Jesus, der blev menneske og samtidig var Gud. 

17/8 

 

 DOMMEN  
Gud skal adskille mennesker, der tror på Gud fra dem, der ikke tror. Det gælder derfor om at bruge nådetiden til forberedelse for ikke at komme på den venstre side.

 

 

17/8 

 

 DOMMEN  
Gud skal adskille mennesker, der tror på Gud fra dem, der ikke tror. Det gælder derfor om at bruge nådetiden til forberedelse for ikke at komme på den venstre side.

 

 

17/8 

 

 DOMMEN  
Gud skal adskille mennesker, der tror på Gud fra dem, der ikke tror. Det gælder derfor om at bruge nådetiden til forberedelse for ikke at komme på den venstre side.

 

 

17/8 

 

 

Davids salme - 65
Vi ser på Davids salme 65 i Det gamle Testamente.
”Til dig kommer alle mennesker for deres synders skyld..” Det er netop en trøst for alle os, der er tyngede af vore synder, at vi kan komme til Gud på grund af, hvad Jesus har gjort for os. 

17/8 

 

DOKTOR LUKAS 21,22 – 22,6
Vi hører, at Jesus taler om de sidste tider og sin genkomst. Herefter lignelsen om figentræet og formaning til at være objektive og vågne. I næste kapitel hører vi om beslutningen om Jesu død og Judas’ forræ

17/8 

 

 

Prædiketeksten til 10. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 19,41-48
Jesus elskede især sit folk jøderne, så vi hører om, at han græd over befolkningen i Jerusalem, der ikke ville lytte til hans kald. Endvidere renser han templets forgård for de handlende. Jesus beskriver det som en røverkule.  

17/8 

 

 

FRIKVARTER 17 08 2017
Vi ser på Davids salme 65 i Det gamle Testamente.
”Til dig kommer alle mennesker for deres synders skyld..” Det er netop en trøst for alle os, der er tyngede af vore synder, at vi kan komme til Gud på graund af, hvad Jesus har gjort for os.