ugeDatoFMProgramLyt til indslag
9/11 

                    

ALLEHELGEN
I vor lutherske folkekirke mindes vi de døde, der er gået bort i årets løb. Vi tilbeder ikke helgener, men takker for, at Jesus Kirstus har frelst os som de syndere vi er af nåde.

 

 

9/11 

                    

 

FN SEMINAR
Vi har været med til FN Seminar og bringer nogle indtryk fra deltagerne.

9/11 

                    

Prædiketeksten til 22 søndag efter trinitatis
Der prædikes over Matthæus evangeliet kapitel 18, 21-35, der handler om lignelsen om den gældbundne tjener.

9/11 

 

 

DOKTOR LUKAS 2,1-7
Afsnittet handler om Jesu fødsel med den velkendte indledning: ”Og det skete i de dage…”. 

9/11 

FRIKVARTER 9. 11.2017
VI TALER OM ALLEHELGEN SØNDAG og markerer, at Rigmor Greisen fylder 90 år den 13.november.

7/11 

                    

RIGMOR GREISEN 90

Rigmor Greisen fylder 90 den 13. november og fortæller om sit liv i Kjøbenhavns Handelsbank og senere som frivillig medarbejde i Københavns Nærradio.

 

 

2/11 

                    

REFORMATIONEN
Den 31. oktober 1517 satte Martin Luther sine 95 teser på kirkeporten i Wittenberg. Hermed begyndte den reformation, der fik dele af verden til at vende den katolske kirke ryggen. Der blev bedrevet en omfattende afladshandel for at få økonomi til Peterskirken i Rom. Mennesker blev narret til at betale for at blive fri for skærsilden – eller i det mindste få afkortet perioden. Der var også præsternes dominans, som Luther vendte sig i mod. Luther afslørede kirken og prædikede den frie adgang til Gud og nåden i Jesus Kristus.

 

 

2/11 

                    

 

Prædiketeksten til Allehelgen søndag Matt 5,1-12 den 5. november 2017
Der prædikes over saligprisningerne, som tilsyneladende fremhæver det lykkelige i at sørge, hungre og tørste, men når vi ser, at det er sorg over vores synd og at vi skal hungre og tørste efter Guds levende ord, så får dette afsnit mening og mål. 

2/11 

 

 

DOKTOR LUKAS 1,43-80
Afsnittet handler om Maria hos Elisabeth og Marias lovsang. Så hører vi om Johannes Døbers fødsel og hans fars lovsang. Næste gang hører vi juleevangeliet. 

2/11 

                    

 

FRIKVARTER 02 11 2017
Den 31. oktober 1517 satte Martin Luther sine 95 teser på kirkeporten i Wittenberg. Hermed begyndte den reformation, der fik dele af verden til at vende den katolske kirke ryggen. Der blev bedrevet en omfattende afladshandel for at få økonomi til Peterskirken i Rom. Mennesker blev narret til at betale for at blive fri for skærsilden – eller i det mindste få afkortet perioden. Der var også præsternes dominans, som Luther vendte sig i mod. Luther afslørede kirken og prædikede den frie adgang til Gud og nåden i Jesus Kristus.

26/10 

 

DOKTOR MARTIN LUTHER
Det er netop 500 år siden, Martin Luther satte sine 95 teser op på kirkeporten den 31. oktober 1517.

 

 

26/10 

                    

SALME 22 VED NICKLAS LAUTRUP-MEINER
Salme 22 i det gamle testamente beskriver profetisk Jesu død på korset. Salmen er skrevet omkring 1000 år, inden Jesu forsoningsdød.

26/10 

                    

VINTERTID - NORMALTID
Søndag den  29. oktober stilles uret en time tilbage, så vi får dansk normaltid. 

26/10 

 

Prædiketeksten til 20. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Matthæus 22,1-14

Afsnittet handler om lignelsen om kongesønnens bryllup.  

 

 

26/10 

 

 

DOKTOR LUKAS 1,26-42
Doktor Lukas fortsætter fortællingen om Simeon og Anna. Herefter er det den 12-årige Jesus i templet i Jerusalem.    

26/10 

                    

 

FRIKVARTER 26 10 2017
Her er det Jean, der er født 1933 og voksede op under den tyske besættelsen. Øretæverne hang konstant i luften, når han havde forbrudt sig mod de uforståelige og uskrevne love. Det var et liv på gaden sammen med mange andre børn, der ofte fandt på ting, de ikke måtte. 

21/10 

                    

 

HVIDOVRELISTENS VALGPROGRAM
Her er det med Arne Bech og Frank Løber 

19/10 

 

Prædiketeksten til 19. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Markus 2,1-12

Afsnittet handler om helbredelsen af den lamme i Kapernaum.  

 

 

 

19/10 
19/10 

 

 

DOKTOR LUKAS 1,5-25
Doktor Lukas fortsætter efter indledningen af evangeliet med at begynder beskrivelsen af sit evangelium med at beskrive løftet om Johannes Døbers fødsel.