ugeDatoFMProgramLyt til indslag
10/8 

                    

Københavns Nærradio sender FRIKVARTER den 10. august 2017
Udsendelsen sendes hver torsdag klokken 21.15-21.30 på FM 90,4
Hvorfor omskærelse og dåb
Vi hører ofte i denne tid, at man vil forbyde omskærelse af drenge. Ganske vist praktiserer vi kristne ikke omskærelse, idet vi har fået dåben i den nye pagt med Jesu offerdød for os. Men skal vi forbyde omskærelse af drenge, vil det betyde, at jøder og muslimer får store problemer med at opholde sig i Danmark. Her redegør vi for omskærelse af drenge, hvilket bør være lovligt, mens pigeomskærelser er kriminelt og bør forhindres med alle midler.

 

 

10/8 

 

Prædiketeksten til 9. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 16,1-9
Vi hører her lignelsen om den utro godsforvalter. En tekst, der ofte volder besvær, når den skal forstås rigtigt. Godsforvalteren var i højeste grad uærlig, så han blev opsagt fra sin stilling, men inden fik han kreditorerne til at reducere deres gæld, så han havde klemmen på dem.  

 

 

10/8 

 

DOKTOR LUKAS 20,39 – 21,21
Vi hører, at nogle af de skriftkloge gav Jesus ret. Sandheden er stærkere end løgnen, så de turde ikke spørge Jesus igen. Nu stiller Jesus imidlertid spørgsmålet om Davids søn, hvilket det skriftkloge ikke ville svare på. Så hører vi om en fattig enke, der gav en lille gave til templet. Alt, hvad hun havde, hvilket var mere en, hvad alle de andre gav. Jesus forudsiger de sidste tider og sin genkomst til jorden.  

 

 

10/8 

                    

 

Hvorfor omskærelse og dåb
Vi hører ofte i denne tid, at man vil forbyde omskærelse af drenge. Ganske vist praktiserer vi kristne ikke omskærelse, idet vi har fået dåben i den nye pagt med Jesu offerdød for os. Men skal vi forbyde omskærelse af drenge, vil det betyde, at jøder og muslimer får store problemer med at opholde sig i Danmark. Her redegør vi for omskærelse af drenge, hvilket bør være lovligt, mens pigeomskærelser er kriminelt og bør forhindres med alle midler.

3/8 

 

Prædiketeksten til 8. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Matthæus 7,15-21.
Tekstafsnittet advarer os mod falske profeter. De fandtes på Jesu tid og de finde også hos os i dag. De kommer med deres budskaber, som synes så positive, men de fører os væk fra den levende tro på Jesus, som den eneste, der er vejen til Gud.  

 

 

3/8 

 

 

Københavns Nærradio sender FRIKVARTER den 3. august 2017
Udsendelsen sendes hver torsdag klokken 21.15-21.30 på FM 90,4
Hviledagen m.m.
Vi skal være klar til at fejre søndagen som vores hviledag. Det kan da også godt være en anden ugedag, hvis man arbejder om søndagen inden for sygeplejen eller andet, der er nødvendigt. Så peger Jørn Nielsen på, at vi da godt ved, at der er liv i rummet. Det behøver vi ikke teleskop for at konstatere, men det siger vores Bibel. Alt får en afslutning. Lidelserne, sygdom og døden. Det kan være en trøst for os. Folkekirken blander troen med det alternative og skaber forvirring, så det gælder om at holde sig fri af det okkulte. 

3/8 

 

DOKTOR LUKAS 20,9-38
Vi hører her lignelsen om de onde vinbønder og om skat til kejseren Et vigtigt spørgsmål er opstandelsen, som Jesus kommer i diskussion med sadukæerne om. De hævdede, at der ikke var nogen opstandelse. Jesus siger om sig selv, at han er opstandelsen og livet.

 

 

3/8 

 

 

SÅRBEHANDLING
Bliver man såret, skal der særlig pleje til. Såret skal renses og forbindes, hvorefter naturen sørger for at det heles. På det psykiske plan er det mange ubehandlede sår, der er betændte.

27/7 

 

 

DOKTOR LUKAS 19,29-20,8
Jesus kommer nu ind i Jerusalem, hvor folk fra Betania og Jerusalem hylder ham som kongen. Jesus græder over befolkningen i Jerusalem, som han så gerne ville have givet sit glade budskab, men de ville ikke. De handlende havde efterhånden lagt beslag på tempelforgården og Jesus jager dem ud. Jesus får stillet spørgsmålet om sin myndighed.

27/7 

 

 

Københavns Nærradio sender FRIKVARTER den 27. juli 2017
Udsendelsen sendes hver torsdag klokken 21.15-21.30 på FM 90,4
SÅRPLEJE
Vi dykker ned i de tragedier, der er afstedkommet af blødende og væskende sår i sindet. Her skal vi også høre om de sår, Flemming og Inger Margrethe Kofod-Svendsen oplevede i forbindelse med tsunamikatastrofen, som kostede dem 4 af deres kære. Kommer man videre i livet? Inger Margrethe nævnet, at hun tænker på hendes søn, svigerdatter og 2 børnebørn hver dag. Kan det ske undere bitterhed?

27/7 

 

 

 SYGDOM OG BØN
Pastor Henrik Lausen taler om sygdom og bøn. Hvorfor der nogle, der bliver helbredt og ikke andre?

27/7 

 

Prædiketeksten til 7. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 19,1-10
Zakæus var overtolder og arbejdede for den romerske besættelsesmagt. Det var en beskæftigelse, der var særdeles upopulær i Israel. Han boede i Jeriko og fik besøg af Jesus, hvilket resulterede i at han blev et nyt menneske, der var gavmild. Zakæus tog med glæde mod Jesus i sit hjem. 

 

 

20/7 

 

Prædiketeksten til 6. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Matthæus 5,20-26
Vi hører et lille afsnit af det, vi kalder Bjergprædiken om loven og om vrede. Vi skal skynde os at forlige os med dem, vi har noget imod. 

 

 

20/7 

 

 

DOKTOR LUKAS 19,6-28
Sidste gang hørte vi begyndelsen med Jesu møde med Zakæus i byen Jeriko. Herefter lignelsen om de betroede pund. Her lærer vi, at vi skal behandle evangeliet og livet med omsorg, så vi ikke graver pundet ned i et hul i jorden. Gud er barmhjertig og ser gerne, at vi risikerer noget for at vind det evige liv. Kapitalen var jo Guds.

20/7 

 

Disciplene undersøger, hvem der er den største
Her taler pastor Henrik Laursen om, at det er så menneskeligt at ville være den største, mens det i Guds rige er helt andre forhold, der gælder. Den mindste bliver den største.

 

 

20/7 

 

 

Københavns Nærradio sender FRIKVARTER den 20. juli 2017
Udsendelsen sendes hver torsdag klokken 21.15-21.30 på FM 90,4
SÅRPLEJE
Vi skal være bevidste om, at alle mennesker får sår lige fra den tidligste barndom. Som regel bliver disse sår renset og behandlet på en hensigtsmæssig måde, men det sker også alt for tit, at disse sår stadig bløder. Der kan så gå betændelse i såret og i værste fald resulterer det i blodforgiftning eller koldbrand. Nu skal dette program ikke beskæftige sig med de fysiske rammer. Det har vi læger og sygeplejersker til, men derimod den åndelige og psykiske side. Det er af katastrofal betydning for menneskets udvikling i det lange løb.

20/7 

 

Prædiketeksten til 6. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Matthæus 5,20-26
Vi hører et lille afsnit af det, vi kalder Bjergprædiken om loven og om vrede. Vi skal skynde os at forlige os med dem, vi har noget imod. 

 

 

13/7 

 

 

Københavns Nærradio sender FRIKVARTER den 13. juli 2017
Udsendelsen sendes hver torsdag klokken 21.15-21.30 på FM 90,4
RETRÆTE OG BØN
Vi behøver alle et frikvarter – søndagen, hvor Jesus siger til os: ”Kom her og hvil jer”. Vores bøn kan inddeles i 4 kategorier: Tilbedelse – Taksigelse – Syndsbekendelse – Forbøn. Vores bønnetider kan ske på forskellige tidspunkter alt efter, om vi er A- eller B-mennesker. Vi hører citater fra Bibelen, blandt andet salme 42, hvor det blandt andet lyder: ”Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud”. At tørste indebærer liv og er et tegn på det kristelige liv. Vi opfordres til at bede hele tiden.

13/7 

 

 

Prædiketeksten til 5. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 5,1-11
En af Jesu disciple var fisker. Han hed Peter. Jesus foreslog Peter, at han skulle lægge ud på dybt vand, hvilket resulterede i en stor fangst.  

13/7 

 

 

DOKTOR LUKAS 18,31-19,5
Jesus forudsiger sin lidelse, død og opstandelse. Jesus giver synet til en blind mand i byen Jeriko og så hører vi begyndelsen til hans møde med overtolderen Zakæus i Jeriko.