ugeDatoFMProgramLyt til indslag
18/4 

Birger Reuss Schmidt

Vi hører her bibelundervisning om Jesu genkomst

 

 

11/4 

 

 

Prædiketeksten til Palmesøndag er fra evangeliisten Matthæus 21,1-9
Teksten handler Jesu indtog i Jerusalem.

11/4 

 

 

DOKTOR LUKAS 9,1-26
Afsnittene handler om, at Jesus udsender de 12 disciple. Herefter Herodes’ forundring over Jesus og til slut bespisningen af de 5000 i ørkenen.

11/4 

 

 

Hvidovre Avis om forældredemonsrationer
Over hele landet demonstrerede forældre og børn over 50 steder for at gøre politikerne opmærksomme på manglende medarbejdere i vuggestuer og børneinstitutioner.

4/4 

 

Prædiketeksten til Mariæ bebudelse søndag findes i Lukas 1,26-38
Tekstafsnittet handler om, at englen Gabriel blev sendt til Maria for at kalde hende til at blive mor til Jesus.

 

 

4/4 

 

 

Bibelundervisning ved Viggo Wiwe
Tekstafsnittet er fra Johannes evangeliet kapitel 5 fra vers 17, hvor Jesus netop har helbredt en mand, der har været syg i 38 år. 

28/3 
28/3 

 

 

Prædiketeksten til Midfastesøndag findes i Johs. 6,1-15
Tekstafsnittet handler om, at Jesus sørger for mad til 5000 mans.

21/3 

 

 

Prædiketeksten til 3. søndag i fasten findes i Lukas 11,14-28
Tekstafsnittet handler om Jesus og Beelzebul og den urene ånd vender tilbage.

21/3 

 

 

Bibelundervisning ved pastor Henrik Laursen om Jesu fristelse i ørkenen
Jesus blev efter sin dåb ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Han bestod og gennemskuede Djævelens listige smiger.. 

14/3 

 

 

Prædiketeksten til 2. søndag i fasten findes i Matt 15,21-28
Tekstafsnittet handler om den fortabte søn, der vener hjem.

14/3 

Peder Toft

Vi hører her bibelundervisning af Peder Toft

7/3 
7/3 
7/3 

 

 

Prædiketeksten til 1. søndag i fasten findes i Matt 4,1-11
Tekstafsnittet handler om Jesu fristelse i ørkenen.

7/3 

 

 

DOKTOR LUKAS 6,47-7,17
Afsnittene handler om huset på klippen og på sand og officeren i Kapernaum og om opvækkelsen af enkens søn i Nain.

7/3 

 

Peder Toft

Vi hører her bibelundervisning af Peder Toft

 

 

28/2 

 

 

Prædiketeksten til fastelavns søndag findes i Matt 3,13-17
Tekstafsnittene handler om flugten til Egypten og barnemordet i Betlehem.

28/2 

 

 

DOKTOR LUKAS 6,47-7,17
Afsnittene handler om huset på klippen og på sand og officeren i Kapernaum og om opvækkelsen af enkens søn i Nain.

21/2 

 

 

Prædiketeksten til septuagesima søndag findes i Matthæus 20,1-16
Tekstafsnittene handler om arbejderne i vingården.