ugeDatoFMProgramLyt til indslag
21/2 

 

 

BESPARELSER VIL GIVE BAGSLAG
Vi bringer her et interview med Kaare Skarsholm om den underskriftsindsamling, han er i gang med for at hjælpe diagnosebørn og deres familier. 

14/2 

 

 

DOKTOR LUKAS 5,12-39
Afsnittene handler om helbredelse af en specdansk og en lam i Kapernaum, Levi kaldes til discipel. Ung vin på nye lædersække og aksplukningen på en sabbat..

14/2 

 

Hebræerbrevet 5
Vi hører her Lars Jensen undervise ud fra Hebræerbrevet 

14/2 

 

 

BØRN TIL UDSLUSNING
Vi interviewer læge, psykiater Bente Rich om de stakkels børn til forældre, der ikke kan få opholdstilladelse her i landet...

7/2 

 

 

Prædiketeksten til sidste søndag efter Hellig 3 Konger efter 1. tekstrække findes hos evangelisten Matthæus 17,1-9
Tekstafsnittene handler om forklarelsen på bjerget.

7/2 

 

 

DOKTOR LUKAS 5,5 – 13
Afsnittene handler om Peters fiskefangst og helbredelsen af en spedalsk.

7/2 

 

 

ENSOMHED FINDES I ALLE AFSKYGNINGER
Ensomheden er kendt af alle, lige fra barndommen til sent i alderdommen. Hvad gør vi ved problemet?

31/1 

 

 

Prædiketeksten til 4. søndag efter Hellig 3 Konger søndag efter 1. tekstrække findes hos evangelisten Matthæus 8,23-27
Tekstafsnittene handler om stormen på søen,  hvor Jesus griber ind.

31/1 

 

 

DOKTOR LUKAS 4,31 – 5,4
Helbredelsen af manden med den urene ånd og af Simmons svigermor og af andre syge. Jesus forkynder evangeliet i andre byer og til slut Peters fiskefangst.

31/1 

 

 

RENE SØLVSTEN NISSEN
Underviser om Jesu andet komme til jorden, hvor han skal dømme alle, der ikke tror på ham.

24/1 

 

 

Prædiketeksten til 3. søndag efter Hellig 3 Konger søndag efter 1. tekstrække findes hos evangelisten Matthæus 8,,1 -13
Tekstafsnittene handler om helbredelse af en spedalsk mand og en officer i Kapernaum.

24/1 

 

 

Prædiketeksten til 3. søndag efter Hellig 3 Konger søndag efter 1. tekstrække findes hos evangelisten Matthæus 8,,1 -13
Tekstafsnittene handler om helbredelse af en spedalsk mand og en officer i Kapernaum.

24/1 

 

 

DOKTOR LUKAS 4,16 - 30
Jesus i Nazaret synagoge..

24/1 

 

 

Hvidovre Avis
2 artikler på forsiden og Mads’ kommentar.

24/1 

 

 

SAMUEL – HØRER GUDS STEMME
Vi hører Birger Daniel Petersen undervise om den unge Samuel, der hører Guds stemme...

17/1 

 

Prædiketeksten til 2. søndag efter Hellig 3 Konger søndag efter 1. tekstrække findes hos evangelisten Johannes 2,1 -11
Tekstafsnittet handler om underet i Kana, hvot Jesus sørgede for festens heldige udfadld med rigelig vin.

 

 

10/1 

 

 

Prædiketeksten til 1. søndag efter Hellig 3 Konger søndag efter 1. tekstrække findes hos evangelisten Lukas 2,41 -52 A
Tekstafsnittet handler om den 12-årige JESUS i templet.

10/1 

 

 

Prædiketeksten til 1. søndag efter Hellig 3 Konger søndag efter 1. tekstrække findes hos evangelisten Markus 10,13-16 B
Tekstafsnittet handler om JESUS og de små børn.

10/1 

DOKTOR LUKAS 3,23 – 4,2
Vi læser Jesu stamtavle og om hans fristelse i ørkenen

10/1 

 

 

FULDBYRDET TID OG ISRAELS TRØST
Gud sendte sin søn, da tiden var fuldbyrdet, dvs. da det netop i historiens gang var meningen, at Jesus skulle fødes i Betlehem. Simeon udtrykte om barnet, at det var Israels trøst, så derfor er anden del af udsendelsen en trøstbeskrivelse..