ugeDatoFMProgramLyt til indslag
4/7 

 

 

DOKTOR LUKAS 16,25- 17,20
Afsnittet handler om lignelsen om den rige mand og Lazarua. Om at bringe til fald og om at tilgive. Om troens kraft og helbredelsen af de 10 spedalske.

4/7 

 

 

DOKTOR LUKAS 16,25- 17,20
Afsnittet handler om lignelsen om den rige mand og Lazarua. Om at bringe til fald og om at tilgive. Om troens kraft og helbredelsen af de 10 spedalske.

4/7 

 

 

Prædiketeksten til 7. søndag efter trinitatis efter 1. tekstrække evangelisten Lukas 19,1-10
Zakæus var overtolder i Jeriko. Han var ikke ret høj, men havde en formue. Jesus spiste middag sammen med ham og det ændrede hans liv til det bedre.

27/6 

 

Prædiketeksten til 2. søndag efter trinitatis efter 1. tekstrække evangelisten LUKAS 14,16-24
Teksten handler om lignelsen om den fortabte søn

 

 

20/6 

 

Prædiketeksten til 1. søndag efter trinitatis efter 1. tekstrække evangelisten LUKAS 16,19-31
Teksten handler om lignelsen om den rige mans og Lazarus

 

 

20/6 

 

 

Prædiketeksten til 1. søndag efter trinitatis efter 1. tekstrække evangelisten LUKAS 16,19-31
Teksten handler om lignelsen om den rige mand og Lazarus

20/6 

 

 

DOKTOR LUKAS 13,22-14,10
Afsnittene handler om den snævre port og farisæernes advarsel mod Herodes, Dommen over Jerusalem og helbredelsen af manden med vand i kroppen.

20/6 

 

Glæde
Vi hører her Inger Margrethe Kofod Svendsen, der mistede 4 familiemedlemmer i tsunamien tale om glæde.[H1] 

 


 [H1]

13/6 

 

Prædiketeksten til trinitatissøndag efter 1. tekstrække evangelisten Johannes 3,1-15
Teksten handler om den tid, der følger efter pinse indtil advent

6/6 

 

 

Pinsen
Ordet PINSE er affødt af det græske pentékosta hémeras, der betyder 50 dage. Her er der tale om en oversættelse af 3 mos 23,16, hvor der tales om perioden fra påskefestens begyndelse og frem til ofringen af det nye afgrødeoffer. Det var netop ved denne højtid, Jesus sendte Helligånden til menigheden.

30/5 

 

 

Prædiketeksten til 6. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes 15,26-16,4
Teksten handler om, at  Jesus vil sende Helligånden – Talsmanden.

30/5 

 

 

Kristi himmelfart
Vi hører noget om Kristi himmelfart ved pastor Skydstofte 

30/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 12,1-25
Afsnittene handler om advarsel mod hykleri. Så hører vi lignelsen om den rige bondemand. Til slut tales der om bekymringer.

30/5 

 

 

Kristi himmelfart

Vi hører noget om Kristi himmelfart af pastor, sognepræst Henrik Laursen

30/5 

 

 

Valg

Vi kan ikke undlade at stemme. At træffe et valg. Stemmer vi blankt eller gider vi slet ikke beskæftige os med at vælge, bliver vi tabere. Vælg om du vil være kristen eller lads stå til. Den smalle vej eller den brede.

23/5 

 

 

Prædiketeksten til 5. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes  16,23b-28
Teksten handler om JESU bortgang og Helligåndens komme til menigheden.

23/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 11,14-54
Afsnittene handler om Jesus og Beelzebul, En uren ånd vender tilbage. Om at høre Guds ord og bevare det. Jonastegnet og legemets lys og første del af veråb over farisæerne og de skriftkloge.

23/5 

 

 

Jesus kommer igen
Et bibelundervisningsprogram om Jesu genkomst ved Daniel Engel 

16/5 

 

 

Prædiketeksten til 4. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes 16,5-15
Teksten handler om den syge ved Beteda.

9/5 

 

 

Prædiketeksten til 3. søndag efter påske efter 1. tekstrække evangelisten Johannes 16,16-22
Teksten handler, at Jesus taler om sin bortgang.