ugeDatoFMProgramLyt til indslag
13/7 

 

Guds kærlighed
Her taler pastor Henrik Laursen om, at vi er elskede af Gud. For Gud elskede os så højt, at han sendte sin søn Jesus Kristus til forsoning og genoprettelse af det mistede 

13/7 

 

Guds kærlighed
Her taler pastor Henrik Laursen om, at vi er elskede af Gud. For Gud elskede os så højt, at han sendte sin søn Jesus Kristus til forsoning og genoprettelse af det mistede 

6/7 

 

Prædiketeksten til 4. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 6,36-42
Vi skal ikke dømme andre. Det er Gud, der dømmer. Det er vigtigt, at vi kan se evangeliets vej for at kunne lede andre, så de ikke falder i grøften. 

 

 

6/7 

Københavns Nærradio sender FRIKVARTER den 6. juli 2017

Udsendelsen sendes hver torsdag klokken 21.15-21.30 på FM 90,4
RETRÆTE
Vi behøver alle et frikvarter – retræte, hvor vi trækker os væk fra vores sædvanlige travlhed. Vi kan bede Fader Vor og bør stille spørgsmål af videnskabelig art ud fra Bibelens lære. Vi bør vandre med Gud – vores skaber. Det kan være strategisk rigtigt for en hærfører at blæse retræte og senere ændre strategi for den videre krigsførelse. Sådan også for os. Stands op og lyt til Guds stemme i stilheden, hvor vi netop møder Gud. Man kan have retrætestunder i døgnets løb.

6/7 

 

DOKTOR LUKAS 18, 11-30
Her hører vi lignelsen om farisæeren og tolderen. Tolderen bad om nåde og gik retfærdig hjem. Jesus tog gerne mod de små børn. Så hører vi 

6/7 

 

DOKTOR LUKAS 18, 11-30
Her hører vi lignelsen om farisæeren og tolderen. Tolderen bad om nåde og gik retfærdig hjem. Jesus tog gerne mod de små børn. Så hører vi 

6/7 

 

Simon Peter – elsker du mig?
Her taler pastor Henrik Laursen om Peters forhold til sin frelser. Han havde fornægtet kendskabet til Jesus, men nu genopretter Jesus Peter som leder af discipelgruppen. Det sker med 8 dryp ifølge Henrik Larusen. 1 Fiskeren får opfordringen: Følg mig! 2 Sammen med Jesus i 3 år. 3 Går forrest i bekendelsen, at Jesus er Guds søn. 4 Øget forfølgelse og modstand. 5 Peters fornægtelse. 6 Den tomme grav. 7 Bange disciple og 8 De 3 spørgsmål: elsker du dig?

 

 

29/6 

 

DOKTOR LUKAS 18,1-10
Vi hører lignelsen om den uretfærdige dommer, der til sidst måtte give enken ret, fordi hun bad så indtrængende om det. Og på baggrund af den uretfærdige dommer, sætter Jesus Gud, der er retfærdig og elsker sine børn i relief. Vi skal forstå, at Gud vil 

29/6 

 

 

Københavns Nærradio sender FRIKVARTER den 29. juni 2017
Udsendelsen sendes hver torsdag klokken 21.15-21.30 på FM 90,4
Bibelundervisning: ”Hvem er den største”? ved pastor Henrik Laursen
Spørgsmålet var væsentligt for Jesu disciple. Alle ville gerne være mest betydelig og være i forreste række. Jesus må lære dem noget andet. Han bar deres herre, men samtidig deres tjener. Han vaskede deres fødder. Det var ellers et slavearbejde, men Jesus lærte disciplene, at de skulle tjene hinanden ligesom Jesus tjente dem. Simon Peter var meget sikker på, at han ville forsvare sin herre, så det var nødvendigt, at Jesus bad for hans tro.

29/6 

 

Prædiketeksten til 3. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 15,1-10
Her hører vi lignelserne om det mistede får og den tabte mønt. Gud søger alle mennesker, og når han finder den enkelte, bliver han glad ligesom kvinden, der fandt mønten og glædede sig sammen med vennerne. 

 

 

29/6 

 

 

Jesus Kristus på tronen
Efter sin gerning her på jorden med forsoning, fór Jesus til himmels og sidder nu på tronen og går i forbøn for os. Jesus er meget omsorgsfuld og ønsker, at alle skal komme til ham og at alle troende må blive bevaret i en sand og ægte tro på ham.

22/6 

DOKTOR LUKAS 17,20-,37
Farisæerne spurgte Jesus om, hvornår Guds rige skulle komme. Jesus forklarer, at det er et usynligt rige og forudsiger de sidste tider, før 

22/6 

 

FRIKVARTER 22 06 2017
Henrik Kofod Larsen
tager et særdeles centralt afsnit op til forklaring – nemlig Jesu korsfæstelse. Det gjorde Gud, da han lod sin søn lide og dø, men også opstå for alle menneskers skyld. Så derfor gælder det om at sende dette gode budskab ud, at forsoningen er sket, så Gud vil at alle mennesker skal komme til tro på Jesus og dermed blive frelst. Her sendes 2. del.

22/6 

 

Prædiketeksten til 2. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 14,16-24
Her beskrive et dejligt festmåltid. De indbudte gæster undskyldte sig med mærkværdige sager, så de ønskede ikke at deltage i festlighederne, mens de fattige ude ved vejkrydsene gerne ville komme. Vi opfordres til at sige ja til den indbydelse fra Gud, der gives til os. 

 

 

15/6 

Bibelundervisning ved Dan Hessellund
Her underviser Dan Hessellund i et afsnit fra 1. Samuelsbog, hvor der blandt andet står om Hanna, der ikke kunne få børn. Som svar på hendes bønner, gav Gud hende endelig en søn, Samuel, som hun gav videre til templet i Jerusalem. Vi hører om hendes inderlige ønske. Samuel blev til stor velsignelse i sin samtid og senere også gennem bøgerne i Det gamle Testamente, som vi kan beskæftige os med.

15/6 

DOKTOR LUKAS 16,25-17,20
Her fortsætter lignelsen om den rige mand og Lazarus, hvor Abraham minder den rige mand om, at han fik det gode, mens han levede i denne tilværelse. Nu var det Lazarus’ tid til at blive trøstet og få velsignelse. Senere hører vi om det forfærdelige at bringe til fald og om det gode at være villig til at tilgive. Der er yderligere et par afsnit, nemlig 

15/6 

 

Offentlig besøg i jernbanetunnelen
Mange ønskede at komme ned i tunnelen for at se dette enorme bygningsværk, inden det blev åbnet for almindelig højhastighedstog. Det bringer vi en reportage om i dette indslag.

 

 

15/6 

 

FRIKVARTER 15 06 2017
Henrik Kofod Larsen
tager et særdeles centralt afsnit op til forklaring – nemlig Jesu korsfæstelse. Det gjorde Gud, da han lod sin søn lide og dø, men også opstå for alle menneskers skyld. Så derfor gælder det om at sende dette gode budskab ud, at forsoningen er sket, så Gud vil at alle mennesker skal komme til tro på Jesus og dermed frelses. Her sendes 1. del.

 

 

15/6 

 

Prædiketeksten til 1. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 16,19-31
Tekstafsnittet handler om lignelsen om den rige mand og Lazarus, hvor deres personlige situation byttes om, så Lazarus får glæde og velstand, mens den rige mand må lide. Han havde ikke haft brug for Guds nåde og tilgivelse.  

 

 

8/6 

Bibelundervisning ved Leif Winther Hansen
Der er 3 begreber, vi mennesker higer efter: Vejen, sandheden og livet, hvilket findes hos Jesus. Han er vejen – den eneste til Gud – han er sandheden, da der ikke fines mørke eller løgn hos ham og han er livet, som gives alle troende helt