ugeDatoFMProgramLyt til indslag
12/10 

 

 

DOKTOR LUKAS 1,1-4
Doktor Lukas begynder beskrivelsen af sit evangelium med at henvise til den højtærede Theofilus. Doktor Lukas samlede information om Jesu liv og gerning. Lukas var læge og rejste sammen med apostlen Paulus på missionsrejser.    

12/10 

 

 

DOKTOR LUKAS INDLEDNING
Vi har afsluttet gennemgangen af doktor Lukas programmerne og begyndefilusr på ny. Her bringes en indledning til programmerne, som kan høres, når man har mulighed og lyst uden at man skal følge alle udsendelserne.   

12/10 

                    

 

Preben Frandsen
Her er det et spændende interview med Preben Frandsen. 

5/10 

                    

 

Vi præsenterer et par kandidater til Hvidovrelisten
Her er det Finn Blohm og Lars Cramer Larsen, der bor Kirkegade og Avedøre. De er meget engagerede i idrætten her i Hvidovre og stiller op som kandidater til Hvidovrelisten for at gøre en væsentlig indsats på det sportslige område.

5/10 

                    

 

FRIKVARTER 05 10 2017
Det gælder om at tilgive, ligesom vi selv er tilgivet af Gud. Her er det Torben Kjær, der taler om en tjener, der kommet i en stor gæld, som han fik eftergivet. Derimod ville han så ikke slette gælden hos en medtjener, så det resulterede i, at han nu skulle betale sin kæmpegæld til kongen, hvilket han aldrig skulle kunne. Det lærer os, at vi skal have et tilgivende sind. 

5/10 

 

 

Prædiketeksten til 17. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 14,1-11

Først tales der om helbredelsen af manden med vand i kroppen, derefter lignelsen om pladserne ved bordet.  

5/10 

 

 

DOKTOR LUKAS 24,18 – 53
Vi afslutter hermed Lukas evangeliets beretning og skulle kunne fortsætte med Apostlenes Gerninger, som også er skrevet af doktor Lukas, men det gør vi ikke, idet vi nu begynder forfra med doktor Lukas’ fortælling, som han har samlet efter nøjagtige vidneforklaringer om Jesu liv, lidelse og død, men også opstandelse. Vi fortsætter med at høre om vandringen til Emmaus. Herefter om den opstandne Jesus og disciplene og endelig om Jesu himmelfart.   

28/9 

 

Prædiketeksten til 16. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 7,11-17

Jesus opvækker enkens søn i Nain. Han sagde til moderen: Græd ikke!  

 

 

28/9 

 

DOKTOR LUKAS 23,54 – 24,19
Vi hører om gravlæggelsen og Jesu opstandelse. Herefter første del af vandrerne til Emma

28/9 

                    

 

Frikvarter 28.9.2017
Her hører vi et afsnit af bogen Tornen i kødet af Olav Valen-Senstad. Apostlen Paulus bad 3 gange om at blive befriet for en torn, men fik at vide, at Guds nåde var nok for ham. Nåde og fred hører sammen og giver kraft til hverdagens udfordringer. 

28/9 

                    

 

Torben Kjær
Her hører vi Torben Kjær, der taler om tilgivelse. 

28/9 

                    

 

Vi præsenterer et par kandidater til Hvidovrelisten
Her er det Elin og Raza, der præsenterer deres indstilling til livet og, hvad de vil arbejde for, hvis de kommer i kommunalbestyrelsen ved valget den 21. november.

21/9 

                    

 

Frikvarter 21.9,2017
Det er vigtigt, at ældre mennesker ikke holder op med sit aktive liv i pensionstilværelsen. Mogens Larsen rejser jævnligt ud til menigheder i Afrika og Asien for at støtte kirkebyggeri. Det fylder ham med glæde at se missionsarbejdet i rivende udvikling. 

21/9 
21/9 

 

Prædiketeksten til 15. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Matthæus 6,24-34

Mens Jesus gik rundt mellem Samaria og Galilæa kom 10 spedalske til ham og bad om helbredelse. De råbte: Mester, forbarm dig over os. Jesus helbredte dem, da de var på vej for at blive synet af præsterne, men kun en vendte tilbage og takkede Jesus. Hvor var de andre?  

 

 

21/9 

 

 

DOKTOR LUKAS 23,32 – 53
Vi hører om de to forbrydere, der var korsfæstet sammen med Jesus. Herefter fortæller doktor Lukas om Jesu død og gravlæggelse.   

21/9 

                    

Mogens Larsen
Det er vigtigt, at ældre mennesker ikke holder op med sit aktive liv i pensionstilværelsen. Mogens Larsen rejser jævnligt ud til menigheder i Afrika og Asien for at støtte kirkebyggeri. Det fylder ham med glæde at se missionsarbejdet i rivende udvikling.

 

 

21/9 

                    

 

Babelstårnet
Menneske ønskede at bygge et højt tårn og en by, så de kunne koncentrere deres tilværelse på et sted, men det ønskede Gud ikke, så han gjorde det sådan, at de på grund af forskellige sprog ikke forstod hinanden og derfor spredtes. Her med Daniel Engell.

14/9 

 

 

Frikvarter 14 9 2017
Lars Jensen har bibelstudium med et afsnit fra profeten Joel. Bogen begynder med ”Herrens ord, som kom til Joel, Petuels søn. Med udgang fra begyndelsen i det 3. kapitel tales der om åndsudgydelsen, der skete på pinsedagen i Jerusalem. Der forudsiges, at Det skal ske derefter: ”Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker.”

14/9 

 

DOKTOR LUKAS 22,66 – 23,31
Vi hører fortsættelsen om, at Jesus stilles for rådet. Herefter overføres han til Pilatus og Herodes. Vi hører om  domfældelsen og korsfæstelsen.