ugeDatoFMProgramLyt til indslag
8/6 

Borgmester Helle Adelborg beskriver sin barndom, ungdom og sit politiske liv
Alle kender Hvidovres borgmester, men det er de færreste, der kender hendes barndom og ungdom her i Hvidovre. Hun blev født i 1960 og måtte tidligt delvis stå for pasning af sine to søstre. Hun var glad for at svømme og senere blev hun inspirator og træner for unge sportsfolk med gode resultater. Hun kom ind på den politiske løbebane 

8/6 

FRIKVARTER 08 06 2017
Tidligere bibelskolelærer ved Luthersk Missions Højskole i Hillerød Karl Riis underviser her om Helligånden. Højtiden Pinse fejrer vi til minde om kirkens fødselsdag, hvor Helligånden som lovet kom til den kristne menighed for at bo hos alle ge

8/6 

DOKTOR LUKAS 16,19-24
Her drejer det sig om første del af lignelsen om den rige mand og Lazarus. Den rige mand var fint klædt og spiste fin mad, mens den fattige Lazarus måtte lide nød ved manden port. Tilsyneladende var den rige mands liv en succes, men da de 

8/6 

Prædiketeksten til Trinitatis søndag efter 1. tekstrække er fra evangelisten Johannes 3,1-15
Nikodemus kom til Jesus om natten for at høre, hvad han havde at sige ham. Han fortalte ham, at han burde fødes på ny, hvilket Nikodemus overhovedet ikke forstod på den rigtige måde.  

1/6 

Benthe Viola Holm
I dette interview med Benthe Viola Holm bringer vi en personprofil af, hvem hun er og hvad hun beskæftiger sig med. Hun er kommunalbestyrelsesmedlem med en lang række områder, der kræver indsigt og visioner. Lyt til denne spændende person, der til dagligt er hjemmehjælper med godt humør.

1/6 

Prædiketeksten til Pinsesøndag efter 1. tekstrække fra evangelisten Johannes 14,22 -31
Jesus taler om Talsmanden

1/6 

DOKTOR LUKAS 16,5-31
Vi beskæftiger os med lignelsen om den uærlige godsforvalter.  Så tales der om loven og Guds rige. Derefter om lignelsen om den 

1/6 

DOKTOR LUKAS 16,5-31
Vi beskæftiger os med lignelsen om den uærlige godsforvalter.  Så tales der om loven og Guds rige. Derefter om lignelsen om den 

1/6 

FRIKVARTER 01 07 2017
Først lidt om bibelspredning globalt set. Her er det pastor Henrik Laursen, der underviser ud fra evangelisten Matthæus kapitel 22 om farisæernes spørgsmål om det største bud. Jesus svarer dem, at vi skal elske Gud og vores næste og stiller så spørgsmålet om Davids søn. Her er der tale om et langt mere omfattende udsagn om Davids efterkommer, nemlig at det drejer sig om vor Herre Jesus Kristus som Herre.

 

 

25/5 

FRIKVARTER 25 05 2017
Her er det pastor Henrik Laursen, der underviser om bøn. Vi kan ikke regne med, at alle vore bønner om helbredelse bliver opfyldt. Jesu helbredelser var tegn på hans guddommelighed og magt. Dog skal vi ikke undlade at bede for os selv og hinanden.

25/5 

DOKTOR LUKAS 15,25-16,4
Vi beskæftiger os med fortællingen om de 2 sønner og den barmhjertige far. Den ældste var ude på marken og blev forundret over, at der lød festmusik, da han kom hjem. Herefter begynder fortællingen om den uretfærdige godsforvalter.

25/5 

Prædiketeksten til 6. søndag efter påske efter 1. tekstrække fra evangelisten Johannes 15,26 -16,4 Jesus taler om, at Talsmanden kommer til menigheden. Han skal vidne om Jesus. Vi hører om forudsigelserne om forfølgelser.

 

 

18/5 

KULTURRÅDSJUBILÆUM
Det er godt og vel 50 år siden kulturrådet blev stiftet og i den anledning markeres jubilæet den 20. maj med et stor arrangement. Vi bringer her et interview med kommunalbestyrelsesmedlem Benthe Viola Holm, der ser tilbage på årene, der er gået og gerne 

18/5 

FRIKVARTER 18 05 2017  
Vi beskæftiger os med de første 2 kapitler i 1. samuelsbog, hvor der fortælles om Hanna, der ikke kunne få børn, men som bad om en søn, som hun kunne give til Gud i templet. Hun blev bønhørt og holdt også det, hun havde lovet Gud.

18/5 

Prædiketeksten til 5. søndag efter påske efter 1. tekstrække fra evangelisten Johannes 16,23b -28 Jesus taler om sin bortgang og at disciplene – altså vi – skal bede i Jesu navn.

 

 

18/5 

DOKTOR LUKAS 15,11-24
Vi beskæftiger os med fortællingen om de 2 sønner og den barmhjertige far.

18/5 

Hvidovre Avis: Hvad er ishockey værd og kommentaren
Avisen skriver om kommunalbestyrelsens behandling af sponsorat til Hvidovre Ishockey og kommentaren beskæftiger sig med invandringsproblematikken

18/5 

Bibelundervisning ved Dan Hessellund
Her underviser Dan Hessellund i et afsnit fra 1. Samuelsbog, hvor der blandt andet står om Hanna, der ikke kunne få børn. Som svar på hendes bønner, gav Gud hende endelig en søn, Samuel, som hun gav videre til templet i Jerusalem. Vi hører om hendes inderlige ønske. Samuel blev til stor velsignelse i sin samtid og senere også gennem bøgerne i Det gamle Testamente, som vi kan beskæftige os med.

11/5 

FRIKVARTER 04 05 2017
Daniel Mikkelsen underviser os fra profeten Hoseas – en bog, der er fuld af tilgivelse og kærlighed. Profeten får besked på at gifte sig med en luder, hvilket er et billede på den store kærlighed, Gud har til os syndige mennesker. Her bringes 2. del af undervisningen.

11/5 

Prædiketeksten til 4. søndag efter påske efter 1. tekstrække fra evangelisten Johannes 16,5 -15 Jesus taler om talsmandens gerning – altså om Helligånden, der kom Pinsedag.