ugeDatoFMProgramLyt til indslag
14/9 

Prædiketeksten til 14. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 17,11-19

Mens Jesus gik rundt mellem Samaria og Galilæa kom 10 spedalske til ham og bad om helbredelse. De råbte: Mester, forbarm dig over os. Jesus helbredte dem, da de var på vej for at blive synet af præsterne, men kun en vendte tilbage og takkede Jesus. Hvor var de andre?  

14/9 

 

PROFETEN JOELS BOG
Lars Jensen har bibelstudium med et afsnit fra profeten Joel. Bogen begynder med ”Herrens ord, som kom til Joel, Petuels søn. Med udgang fra begyndelsen i det 3. kapitel tales der om åndsudgydelsen, der skete på pinsedagen i Jerusalem. Der forudsiges, at Det skal ske derefter: ”Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker.” Græshoppeplagen kan sammenlignes med vor tids finanskrise, mener Lars.

 

 

14/9 

                    

 

GULDBRYLLUP
Efter 50 års ægteskab med børn og børnebørn er der grund til at feste. De fleste kender til sølvbryllup efter 25 år og guldbryllup, mens de andre bryllupsdage sikkert fortoner sig i det dunkle.
For nylig havde Arne og Alice Beck guldbryllup, hvilket blev fejret på behørigt vis her i Hvidovre med familie og venner, der samledes på Suset i Hvidovre Havn. De fortæller her om deres liv gennem årene. 

7/9 

 

 

Frikvarter 7 9 2017
Vi besøger en kinesisk menighed i København og hører lidt om de kristne kinesere.

7/9 

 

 

DOKTOR LUKAS 22,45 – 65
Efter Jesus i Getsemane følger tilfangetagelsen, Peters fornægtelse og Jesus, der stilles for rådet.  

7/9 

 

Prædiketeksten til 13. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 10,23-37

Her fortælles lignelsen om den barmhjertige samaritaner.  

 

 

7/9 

                    

Hvidovre Listen rundbordssamtale
Lyt til et spændende og alsidigt program med nogle kandidater, der stiller op på Hvidovre Listen. Det er nuværende kommunalbestyrelsesmedlem Kristine Young samt Karoline Cleemann og Thomas Skouboe. 

 

 

7/9 

                    

Ældrekurser
Der afholdes ældrekurser i Sundhedscentret i Hvidovre. Der er 2 kursusforløb med start den 7. september. Kurset er gratis for ældre her i Hvidovre. Vi hører her lederne for Sundhedscentret og Ældrerådet.

 

 

31/8 

FRIKVARTER 31.08 2017
I dette frikvarter taler Pastor Henrik Laursen om de 2 halvdele i Johannes evangeliet. Den første afdeling er tilsyneladende en lykkelig beretning om Jesu gerning, mens den sidste afdeling er fuld af modgang. Men netop denne periode taler om, at Jesus herliggøres. Jesus er bedrøvet. Nu er min sjæl i oprør, siger han. Jesus herliggøres med sin lidelse og død, så djævelen jages ud og overvindes.

31/8 

 

DOKTOR LUKAS 22,31 – 44
Vi hører om forudsigelse af Peters fornægtelse. Derefter om de 2 sværd. Og til slut Jesus i Getsemane.  

 

 

31/8 

 

 

Prædiketeksten til 12. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Markus 7,31-44

Her fortælles der om den døve og stumme, som Jesus helbreder. Jesus ønsker, at vi skal lytte til, hvad han siger og derefter bekende vores tro på ham.  

31/8 

 

 

Jesu gerning for os
Her taler Pastor Henrik Laursen om de 2 halvdele i Johannes evangeliet. Den første afdeling er tilsyneladende en lykkelig beretning om Jesu gerning, mens den sidste afdeling er fuld af modgang, men netop denne periode taler om, at Jesus herliggøres. Jesus er bedrøvet. ”Nu er min sjæl i oprør”, siger han. Jesus herliggøres med sin lidelse og død, så djævelen jages ud og overvindes.

31/8 

                    

 

Guldbryllup
Torsdag den 31. september kan Arne og Alice Beck fejre guldbryllup. Den egentlige fest havde de i lørdags, men selve dagen er de ude. De er begge ildsjæle og da de er initiativtagere til Hvidovrelisten, har de indflydelse i kommunalbestyrelsen i Hvidovre.

31/8 

                    

 

Ældrekurser
Der afholdes ældrekurser i Sundhedscentret i Hvidovre. Der er 2 kursusforløb med start den 7. september. Kurset er gratis for ældre her i Hvidovre.

31/8 

                    

 

Risbjerg kvarteret
Et spændende område her i Hvidovre er Risbjerg kvarteret, som man kan komme til at studere nærmere på en rundtur med kvalificeret guiding.

31/8 

                    

 

Demensorientering
Når der er en dement person i familien kræver det meget af hver enkelt for at håndtere det vanskelige prioblem.

24/8 

 

FRIKVARTER 24 08 2017
I dette frikvarter taler Pastor Henrik Laursen om det første i Johannes evangeliet – den såkaldte Johannes Prolog. Her hedder det: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”. Dette henviser naturligvis til Jesus, der blev menneske og samtidig var Gud. 

24/8 

 

DOKTOR LUKAS 22,7 – 30
Vi hører, at Jesus indstifter nadveren og at disciplene diskuterede, hvem der var den største blandt dem. Jesus underviste dem om, at den mindste skulle regnes for den største.  

 

 

24/8 

 

Prædiketeksten til 11. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 18,9-14
Jesus fortalte en lignelse om en tolder og en farisæer. Tolderen var fortvivlet over sine synder, mens farisæeren takkede Gud for at han var så god. Jesus sagde, at tolderen gik retfærdiggjort hjem.  

 

 

24/8 

                    

 

Johannes Prologen
Pastor Henrik Laursen taler her om det første i Johannes evangeliet – den såkaldte Johannes Prolog. Her hedder det: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os,” Dette henviser naturligvis til Jesus, der blev menneske og samtidig var Gud. Guds ord er sandt og fuldstændigt troværdigt.