ugeDatoFMProgramLyt til indslag
7/3 

 

 

Prædiketeksten til 1. søndag i fasten findes i Matt 4,1-11
Tekstafsnittet handler om Jesu fristelse i ørkenen.

7/3 

 

 

DOKTOR LUKAS 6,47-7,17
Afsnittene handler om huset på klippen og på sand og officeren i Kapernaum og om opvækkelsen af enkens søn i Nain.

7/3 

 

Peder Toft

Vi hører her bibelundervisning af Peder Toft

 

 

28/2 

 

 

Prædiketeksten til fastelavns søndag findes i Matt 3,13-17
Tekstafsnittene handler om flugten til Egypten og barnemordet i Betlehem.

28/2 

 

 

DOKTOR LUKAS 6,47-7,17
Afsnittene handler om huset på klippen og på sand og officeren i Kapernaum og om opvækkelsen af enkens søn i Nain.

21/2 

 

 

Prædiketeksten til septuagesima søndag findes i Matthæus 20,1-16
Tekstafsnittene handler om arbejderne i vingården.

21/2 

 

 

Prædiketeksten til sexagesima søndag findes i Markus 4,1-20
Tekstafsnittet handler om lignelsen om sædemanden.

21/2 
21/2 

 

 

BESPARELSER VIL GIVE BAGSLAG
Vi CITERER ARTIKEL FRA HVIDOVRE AVIS med Kåre Skarsholm om manglende støtte til børn med diagnose. Han har
startet en underskriftsindsamling 

21/2 

 

 

BESPARELSER VIL GIVE BAGSLAG
Vi bringer her et interview med Kaare Skarsholm om den underskriftsindsamling, han er i gang med for at hjælpe diagnosebørn og deres familier. 

14/2 

 

 

DOKTOR LUKAS 5,12-39
Afsnittene handler om helbredelse af en specdansk og en lam i Kapernaum, Levi kaldes til discipel. Ung vin på nye lædersække og aksplukningen på en sabbat..

14/2 

 

Hebræerbrevet 5
Vi hører her Lars Jensen undervise ud fra Hebræerbrevet 

14/2 

 

 

BØRN TIL UDSLUSNING
Vi interviewer læge, psykiater Bente Rich om de stakkels børn til forældre, der ikke kan få opholdstilladelse her i landet...

7/2 

 

 

Prædiketeksten til sidste søndag efter Hellig 3 Konger efter 1. tekstrække findes hos evangelisten Matthæus 17,1-9
Tekstafsnittene handler om forklarelsen på bjerget.

7/2 

 

 

DOKTOR LUKAS 5,5 – 13
Afsnittene handler om Peters fiskefangst og helbredelsen af en spedalsk.

7/2 

 

 

ENSOMHED FINDES I ALLE AFSKYGNINGER
Ensomheden er kendt af alle, lige fra barndommen til sent i alderdommen. Hvad gør vi ved problemet?

31/1 

 

 

Prædiketeksten til 4. søndag efter Hellig 3 Konger søndag efter 1. tekstrække findes hos evangelisten Matthæus 8,23-27
Tekstafsnittene handler om stormen på søen,  hvor Jesus griber ind.

31/1 

 

 

DOKTOR LUKAS 4,31 – 5,4
Helbredelsen af manden med den urene ånd og af Simmons svigermor og af andre syge. Jesus forkynder evangeliet i andre byer og til slut Peters fiskefangst.

31/1 

 

 

RENE SØLVSTEN NISSEN
Underviser om Jesu andet komme til jorden, hvor han skal dømme alle, der ikke tror på ham.

24/1 

 

 

Prædiketeksten til 3. søndag efter Hellig 3 Konger søndag efter 1. tekstrække findes hos evangelisten Matthæus 8,,1 -13
Tekstafsnittene handler om helbredelse af en spedalsk mand og en officer i Kapernaum.