ugeDatoFMProgramLyt til indslag
27/4 

Prædiketeksten til 2. søndag efter påske efter 1. tekstrække fra evangelisten Johannes 10, 11 -16 Jesus siger: ”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen”. Her ser vi, at der er et nært forhold mellemos og Jesus og dermed til Gud Fader. Det er ikke kun et flygtigt kendskab, men noget meget varmt og inderligt.

27/4 

 

 

FRIKVARTER 27.4.2017 OM SEMINARET PÅ MUSIKCENTRET I VEJEN
Der har netop været afholdt et nærradio og nær-TV seminar i Askov, hvor folk fra hele landet var samlet for at høre om det nye medieforlig, der træder i kraft ved udgangen af dette år.Her i dette indslag hører vi sekretariatsleder Gitte Thomsen, der taler om den Mobile Medieskole. En mulighed for at uddanne medarbejderne på mange forskellige områder.  Vi hører også Knud Sveistrup af SLTV. Han tilfører selv og med andre personer nye deltagere i bestyrelsesarbejdet. Evald Lauridsen fra Radio Mælkebøtten er ivrig fortaler for, at medierne skal kunne komme ud i alle hjørner af landet.

20/4 

 

 

KOM
Her er det pastor Henrik Laursen, der underviser os under overskriften KOM. Et kald til enhver at komme omgående og som man er. Hvad enten det er første gang eller man hele tiden er kommet til Jesus. Han tager imod alle. Teksten henviser til evangelisten Johannes’ kapitel 6, hvor der tales om bespisningsunderet af de 5000 og Jesus som livets brød fra vers 22. Tag imod dette kald.Hans Ekberg er også med i denne udsendelse.

20/4 

 

 

Doktor Lukas 12,57-13,21
Her tales der om at tyde tidens tegn. Er det tegn på store syndere, når ulykker rammer dem. Nej, siger Jesus med henvisning til de dræbte galilæere og det sammenstyrtede tårn. Vi hører lignelsen om figentræet uden frugt, om helbredelsen af den krumbøjede kvinde og sennepsfrøet og om surdejen.

20/4 

 

Prædiketeksten til 1. søndag efter påske efter 1. tekstrække fra evangelisten Johannes 20, 19,31

Afsnittet handler om Jesu opstandelse og disciplene. Så hører vi om den vantro Thomas. Til slut formålet med evangelieskriftet.

 

 

20/4 

 

 

FRIKVARTER 20 04 2017
Her er det pastor Henrik Laursen, der underviser os under overskriften KOM. Et kald til enhver at komme omgående og som man er. Hvad enten det er første gang eller man hele tiden er kommet til Jesus. Han tager imod alle. Teksten henviser til evangelisten Johannes’ kapitel 6, hvor der tales om bespisningsunderet af de 5000 og Jesus som livets brød fra vers 22. Tag imod dette kald.

13/4 

 

 

Doktor Lukas 12,26-56
Her advares mod bekymringer og gøres opmærksomme på, at vi har en skat i himlen. Vi skal være årvågne tjenere. Vi skal ikke mene, at Jesus altid bringer fred her på jorden og sidst men ikke mindst skal vi tyde tidens tegn.

13/4 

 

 

Den svenske kirke i København flager på halv stang

Tragedien i Drottninggatan i Stockholm har berørt os alle – og i særdeleshed svenskere i og udenfor Sverige. Sådan også i København, hvor præsten Thomas Storr i Svenska Gustafskyrkan arrangerede mindestund for de skadede og de pårørende til de døde i forbindelse med den meningsløse terrorvold i Stockholm. Flaget var på halv stang såvel lørdag som søndag. Her bringer vi et interview med Thomas Storr, der også beder for de kvæstede og de dødes pårørende.

13/4 

 

Skærtorsdag

Det er blevet en tradition at bringe en udsendelse om skærtorsdags betydning med pastor Egon Kattner. Den kan med fordel høres igen og igen.

 

 

13/4 

 

Herrens tjener

Mikael Andersen underviser os i nogle kapitler hos profeten Esajas, hvor der tales om 4 sange om Herrens tjener. Her mener jøderne, at det er et billede på jødefolket, mens vi er overbeviste om, at der tales om Messias, Jesus Kristus.

 

 

13/4 

 

 

Prædiketeksten til Påskesøndag er fra Markus evangeliet kap 16,1-8

Vi hører om Jesu opstandelse, hvorefter Maria Magdalene, Jakobs mor og Salome kom ud til graven for at konstatere, at opstandelsen havde fundet sted.

13/4 

 

 

FRIKVARTER 13 04 2017
Skærtorsdag er dagen, vi mindes, da Jesus indstiftede den nye pagt i sit blod. Han vaskede disciplenes fødder. Traditionen tro er det pastor Egon Kattner, der forklarer, hvad skærtorsdag står for.

6/4 

 

Hans Kristian Neerskov død

Efter et langt livs arbejde med at bringe evangeliet ud til mennesker har Hans Kristian Neerskov nu nået i sit rejses mål. Han var med til at starte Dansk Europamission, hvor han rejste til Sovjetuniionen med fare for at blive likvideret. Hør denne mindeudsendelse om denne aktive person..

 

 

6/4 

 

 

Doktor Lukas 12,1-25
Her advares vi mod hykleri og bliver opmuntret til frygtløshed Lignelsen om den rige bonde giver stof til eftertanke og til slut hører vi om bekymringer.

6/4 

 

 

Prædiketeksten til Palmesøndag er fra Mattæus evangeliet kap 21,1-9

Vi hører her om, at Jesus rider på et æselføl ind i Jerusalem, hvor folk fra Betania og Jerusalem hylder ham som konge. Dog bliver han kort tid efter dømt til døden ved en ulovlig rettergang.

6/4 

 

FRIKVARTER 06 04 2017
Mon Gud har sagt er emnet for Erik Thomsen i dette frikvarter, hvor han sætter fokus på Bibelens troværdighed. Her bringer vi 2. del af hans undervisning. Vi kan stole på Guds ord – Bibelen lyder det vægtige budskab.

 

 

6/4 

 

 

”Hvad skal jeg gøre for at blive frelst”?

Det var en fangevogter i Filipi, der stillede det spørgsmål til Paulus og Silas. Et meget aktuelt spørgsmål, der her bliver behandlet af Birger Daniel Pedersen. Det gælder om at tro på vor Herre Jesus Kristus, som har frikøbt os fra forbandelsen.

30/3 

 

 

”Mon Gud har sagt” er emnet for denne udsendelse

Når vi begynder at pille ved den hellige skrift – Bibelen – går det galt, idet vi ikke anser det for naturligt at lytte efter, hvad Gud siger i Bibelen. Sådan gik det for den første kvinde – Eva – og djævelen er ikke hørt op med at forvilde folk. Her er det Erik Thomsen, der står for denne undervisning.

30/3 

 

 

FRIKVARTER 30 03 2017
"Mon Gud har sagt" er emnet for Erik Thomsen i dette frikvarter, hvor han sætter fokus på Bibelens troværdighed. Vi kan stole på Guds ord – Bibelen lyder det vægtige budskab.

30/3 

 

 

Doktor Lukas 11,14-54
Gennemgang af resten af kapitel 11.