ugeDatoFMProgramLyt til indslag
7/6 

 

BIBELUNDERVISNING[H1] 
Vi hører her Stig Richard Hansen forklare ud fra et afsnit i Bibelen


 [H1]

7/6 

 

 

DOKTOR LUKAS 14,24 – 15,32
Jesus taler her om prisen for efterfølgelse. Herefter hører vi lignelsen om det mistede får og den tabte mønt. Et meget kendt tekstafsnit handler om de fortabte sønner. Den ene roder rundt i vildfarelse og passer grise, mens den anden går selvtilfreds hjemme i fædrenehuset.

31/5 

 

STØJPEROBLEMER PÅ ALLINGVEJ I HVIDOVRE[H1] 
Vi er sammen hos Gert Krogstad og hører om støjproblemer fra motorvej, jernbane og selv Allingvej. Der er ikke den store lydhørhed hos de berørte myndighedspersoner, men en gruppe af borgere kæmper trofast videre for at få deres ønsker igennem, hvilket var lovet dem.   

 31/5 

Prædiketeksten til 1. søndag efter Trinitatis søndag er fra Lukas 12,13-21 Den 3.6.2018
Prædiketeksten handler om lignelsen om den rige bonde og om bekymringer.[H1] 

 


 [H1]

31/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 14,8 – 23
Jesus taler om lignelsen om pladserne ved bordet og om det store festmåltid.

31/5 

 

BIBELUNDERVISNING[ 
Vi hører her Thomas Olufsson forklare ud fra et afsnit i Bibelen.

 


 [H1]

24/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 13,22 – 14,10
Jesus taler om den snævre port og advarer farisæerne mod Herodes. Så kundgør han dommen over Jerusalem. Jesus helbreder manden med vand i kroppen. Vi hører første del af lignelsen om pladserne ved bordet.

24/5 

Prædiketeksten til Trinitatis søndag er fra Matt 28,16-20 Den 27.5.2018
Prædiketeksten handler om Dåbs- og Missionsbefalingen: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”.[H1] 

 


 [H1]

24/5 

 

 

HVIDOVRELISTENS GENERALFORSAMLING
Hvidovrelisten afholdt generalforsamling i Stadionrestauranten. Vi bringer nogle indtryk fra denne begivenhed..

24/5 

 

BIBELUNDERVISNING
Vi hører her Søren Brodsbøl forklare ud fra et afsnit i Bibelen.

 


 [H1]

17/5 

Prædiketeksten til Pinsedag er fra Johannes evangeliet 14,15-21 Den 17.5.2018
Vores kærlighed til Jesus giver sig udslag i, at vi holder hans bud. Jesus beder Faderen om at sende os Helligånden. Hans er sandheden og vil[H1]  stå os bi hele vores liv og vejlede os til at forstå Guds ord. Jesus overlader os ikke faderløse, men har stadig omsorg for os – hver og en.

 


 [H1]

17/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 12,57 – 13,21
Vi skal bringe forsoning med vores venner. Hvis vi er på vej til dommeren, er det bedst at ordne uenigheden, inden da. Der var galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med offerblodet. Jesus opfordrer os til omvendelse, så noget værre ikke skal ske. Gud har tålmodighed ligesom gartneren, der plejer planter, er ikke er frugtbærende for at de skal bære frugt i fremtiden. Jesus helbreder en kvinde, der var besat af en sygdomsånd. Guds rige er at sammenligne med et sennepskorn. 

17/5 

 

 

VISIONER BLEV VIRKELIGGJORT
Hvidovre Nærradio bringer tidligere borgmester i Hvidovre Britta Christensen på banen i et interessant radioprogram med Per Schreiber.  Nu lever Britta et stille liv her i Hvidovre, modsat dengang hun var borgmester og måtte kæmpe for at få sine visioner gennemført.

10/5 

Prædiketeksten til 6. søndag efter påske er fra Johannes evangeliet 17,20-26  Den 13.5.2018
Her hører vi Jesus slutningen af den ypperstepræstelige bøn om, at vi skal blive bevaret i troen på Gud.

 

 

10/5 

 

Thomas Olufson
Vi bringer hermed et bibelundervisninsprogram med Thomas Olufson

 

 

10/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 12,26 – 56
Vi hører et nyt afsnit fra doktor Lukas

10/5 

 

 

Kristi Himmelfartsdag
Vi fejrer Kristi Himmelfartsdag mellem påske og pinse til minde om, at Jesus blev taget op til Gud Fader i himlen.

3/5 

Prædiketeksten til 5. søndag efter påske er fra Johannes evangeliet 17,1-11 Den 11 Den 3.5.2018
Her hører vi Jesus bede den ypperstepræstelige bøn om, at vi skal blive bevaret i troen på Gud.

 

 

3/5 

 

 

DOKTOR LUKAS 12,1 – 25
Vi advares mod hykleri. Der er flere afsnit i denne gennemgang med doktor Lukas. Frygt hører til vores samfund, men vi bør ikke frygte, når vi har Gud med os. Så er der lignelsen om den rige bonde og til slut noget om bekymringer.

3/5 

 

Den første maj er det arbejdernes fest- og kampdag
I stedet for at bringe indtryk fra de forskellige politiske arrangementer, får vi en optagelse fra Rytterskolen, hvor SF havde deres arrangement. Der er flere interviews og 1. maj-sangen hører vi også i en montage mellem de forskellige indslag.

 


 [H1]