ugeDatoFMProgramLyt til indslag
27/7 

 

Prædiketeksten til 7. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 19,1-10
Zakæus var overtolder og arbejdede for den romerske besættelsesmagt. Det var en beskæftigelse, der var særdeles upopulær i Israel. Han boede i Jeriko og fik besøg af Jesus, hvilket resulterede i at han blev et nyt menneske, der var gavmild. Zakæus tog med glæde mod Jesus i sit hjem. 

 

 

20/7 

 

Prædiketeksten til 6. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Matthæus 5,20-26
Vi hører et lille afsnit af det, vi kalder Bjergprædiken om loven og om vrede. Vi skal skynde os at forlige os med dem, vi har noget imod. 

 

 

20/7 

 

 

DOKTOR LUKAS 19,6-28
Sidste gang hørte vi begyndelsen med Jesu møde med Zakæus i byen Jeriko. Herefter lignelsen om de betroede pund. Her lærer vi, at vi skal behandle evangeliet og livet med omsorg, så vi ikke graver pundet ned i et hul i jorden. Gud er barmhjertig og ser gerne, at vi risikerer noget for at vind det evige liv. Kapitalen var jo Guds.

20/7 

 

Disciplene undersøger, hvem der er den største
Her taler pastor Henrik Laursen om, at det er så menneskeligt at ville være den største, mens det i Guds rige er helt andre forhold, der gælder. Den mindste bliver den største.

 

 

20/7 

 

 

Københavns Nærradio sender FRIKVARTER den 20. juli 2017
Udsendelsen sendes hver torsdag klokken 21.15-21.30 på FM 90,4
SÅRPLEJE
Vi skal være bevidste om, at alle mennesker får sår lige fra den tidligste barndom. Som regel bliver disse sår renset og behandlet på en hensigtsmæssig måde, men det sker også alt for tit, at disse sår stadig bløder. Der kan så gå betændelse i såret og i værste fald resulterer det i blodforgiftning eller koldbrand. Nu skal dette program ikke beskæftige sig med de fysiske rammer. Det har vi læger og sygeplejersker til, men derimod den åndelige og psykiske side. Det er af katastrofal betydning for menneskets udvikling i det lange løb.

20/7 

 

Prædiketeksten til 6. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Matthæus 5,20-26
Vi hører et lille afsnit af det, vi kalder Bjergprædiken om loven og om vrede. Vi skal skynde os at forlige os med dem, vi har noget imod. 

 

 

13/7 

 

 

Københavns Nærradio sender FRIKVARTER den 13. juli 2017
Udsendelsen sendes hver torsdag klokken 21.15-21.30 på FM 90,4
RETRÆTE OG BØN
Vi behøver alle et frikvarter – søndagen, hvor Jesus siger til os: ”Kom her og hvil jer”. Vores bøn kan inddeles i 4 kategorier: Tilbedelse – Taksigelse – Syndsbekendelse – Forbøn. Vores bønnetider kan ske på forskellige tidspunkter alt efter, om vi er A- eller B-mennesker. Vi hører citater fra Bibelen, blandt andet salme 42, hvor det blandt andet lyder: ”Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud”. At tørste indebærer liv og er et tegn på det kristelige liv. Vi opfordres til at bede hele tiden.

13/7 

 

 

Prædiketeksten til 5. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 5,1-11
En af Jesu disciple var fisker. Han hed Peter. Jesus foreslog Peter, at han skulle lægge ud på dybt vand, hvilket resulterede i en stor fangst.  

13/7 

 

 

DOKTOR LUKAS 18,31-19,5
Jesus forudsiger sin lidelse, død og opstandelse. Jesus giver synet til en blind mand i byen Jeriko og så hører vi begyndelsen til hans møde med overtolderen Zakæus i Jeriko.

13/7 

 

Guds kærlighed
Her taler pastor Henrik Laursen om, at vi er elskede af Gud. For Gud elskede os så højt, at han sendte sin søn Jesus Kristus til forsoning og genoprettelse af det mistede 

13/7 

 

Guds kærlighed
Her taler pastor Henrik Laursen om, at vi er elskede af Gud. For Gud elskede os så højt, at han sendte sin søn Jesus Kristus til forsoning og genoprettelse af det mistede 

6/7 

 

Prædiketeksten til 4. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 6,36-42
Vi skal ikke dømme andre. Det er Gud, der dømmer. Det er vigtigt, at vi kan se evangeliets vej for at kunne lede andre, så de ikke falder i grøften. 

 

 

6/7 

Københavns Nærradio sender FRIKVARTER den 6. juli 2017

Udsendelsen sendes hver torsdag klokken 21.15-21.30 på FM 90,4
RETRÆTE
Vi behøver alle et frikvarter – retræte, hvor vi trækker os væk fra vores sædvanlige travlhed. Vi kan bede Fader Vor og bør stille spørgsmål af videnskabelig art ud fra Bibelens lære. Vi bør vandre med Gud – vores skaber. Det kan være strategisk rigtigt for en hærfører at blæse retræte og senere ændre strategi for den videre krigsførelse. Sådan også for os. Stands op og lyt til Guds stemme i stilheden, hvor vi netop møder Gud. Man kan have retrætestunder i døgnets løb.

6/7 

 

DOKTOR LUKAS 18, 11-30
Her hører vi lignelsen om farisæeren og tolderen. Tolderen bad om nåde og gik retfærdig hjem. Jesus tog gerne mod de små børn. Så hører vi 

6/7 

 

DOKTOR LUKAS 18, 11-30
Her hører vi lignelsen om farisæeren og tolderen. Tolderen bad om nåde og gik retfærdig hjem. Jesus tog gerne mod de små børn. Så hører vi 

6/7 

 

Simon Peter – elsker du mig?
Her taler pastor Henrik Laursen om Peters forhold til sin frelser. Han havde fornægtet kendskabet til Jesus, men nu genopretter Jesus Peter som leder af discipelgruppen. Det sker med 8 dryp ifølge Henrik Larusen. 1 Fiskeren får opfordringen: Følg mig! 2 Sammen med Jesus i 3 år. 3 Går forrest i bekendelsen, at Jesus er Guds søn. 4 Øget forfølgelse og modstand. 5 Peters fornægtelse. 6 Den tomme grav. 7 Bange disciple og 8 De 3 spørgsmål: elsker du dig?

 

 

29/6 

 

DOKTOR LUKAS 18,1-10
Vi hører lignelsen om den uretfærdige dommer, der til sidst måtte give enken ret, fordi hun bad så indtrængende om det. Og på baggrund af den uretfærdige dommer, sætter Jesus Gud, der er retfærdig og elsker sine børn i relief. Vi skal forstå, at Gud vil 

29/6 

 

 

Københavns Nærradio sender FRIKVARTER den 29. juni 2017
Udsendelsen sendes hver torsdag klokken 21.15-21.30 på FM 90,4
Bibelundervisning: ”Hvem er den største”? ved pastor Henrik Laursen
Spørgsmålet var væsentligt for Jesu disciple. Alle ville gerne være mest betydelig og være i forreste række. Jesus må lære dem noget andet. Han bar deres herre, men samtidig deres tjener. Han vaskede deres fødder. Det var ellers et slavearbejde, men Jesus lærte disciplene, at de skulle tjene hinanden ligesom Jesus tjente dem. Simon Peter var meget sikker på, at han ville forsvare sin herre, så det var nødvendigt, at Jesus bad for hans tro.

29/6 

 

Prædiketeksten til 3. søndag efter Trinitatis efter 1. tekstrække er fra evangelisten Lukas 15,1-10
Her hører vi lignelserne om det mistede får og den tabte mønt. Gud søger alle mennesker, og når han finder den enkelte, bliver han glad ligesom kvinden, der fandt mønten og glædede sig sammen med vennerne. 

 

 

29/6 

 

 

Jesus Kristus på tronen
Efter sin gerning her på jorden med forsoning, fór Jesus til himmels og sidder nu på tronen og går i forbøn for os. Jesus er meget omsorgsfuld og ønsker, at alle skal komme til ham og at alle troende må blive bevaret i en sand og ægte tro på ham.